Internetové podnikání v oblasti cestovního ruchu

Title Alternative:E-business in tourism
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is focused on the analysis of very actual subject of e-business, particularly in the field of tourism. The work deals with the area of tourism in the theoretical base and then it is mainly oriented in the application of newly evolving electronic business in tourism. In the first part there are characterized the main principles of this area, the second chapter describes specifics of electronic business in general and the next focus on practical applications of e-business in tourism. In the final chapter there is discussed the comparison of activities of the Czech and Spanish travel agency in legislation and other specific activities in both countries. The economic situation of both companies is evaluated and there is included comparison of costs, revenues and results of operations. Finally, there are some recommendations for both travel agencies. It should improve and streamline their services and also expand their client bases.
Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor velmi aktuálního tématu elektronického podnikání, konkrétně v oboru cestovního ruchu. Práce se zabývá oblastí cestovního ruchu v teoretické rovině a posléze zejména aplikací nově se rozvíjejícího elektronického podnikání v tomto oboru. V úvodu jsou popisovány jednotlivé nezbytné pojmy, týkající se cestovního ruchu, další kapitoly se věnují elektronickému podnikání a posléze jsou konkretizována specifika elektronického podnikání v cestovním ruchu. Charakterizují se zde hlavní principy působení v tomto oboru včetně praktické aplikace. V závěrečných kapitolách je rozebráno srovnání činnosti české a španělské cestovní agentury v rámci legislativy v obou zemích a zvláštností jejich působení. Hodnotí se zde ekonomická situace obou společností a provádí srovnání nákladů, výnosů a výsledků hospodaření. Nakonec jsou vytvořena doporučení pro obě cestovní agentury za účelem zlepšení a zefektivnění jejich služeb a rozšíření klientské základny.
Description
katedra: KOB; přílohy: CD ROM; rozsah: 111 s.
Subject(s)
tourism, tour operator, travel agency, e-business, e-commerce, e-tourism, reservation systems in tourism gds and crs, ppc (pay per click), travel contract, cestovní ruch, cestovní kancelář, cestovní agentura, e-podnikání, e-komerce, e-tourism, rezervační systémy v cestovním ruchu gds a crs, ppc (pay per click), cestovní smlouva
Citation
ISSN
ISBN