Gender v managamentu vybraných japonských společností na Liberecku

Title Alternative:Gender in Managament of Selected Japanese Companies in Liberec Area
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the dilemma of gender in managament of selected japanese companies in Liberec area. The theoretical part at first points to Japan mentality, Japan´s system of supervision, further develops term of discrimination. The practical part deals with the concreate research of employing man and woman business managers in the managament of selected japanese companies in the industrial area Liberec ? South. The thesis shows that employing of entirely man managers is sort of standard which Japanese definitely carry over into their international branch offices. Representatives of the companies, human resourses managers, expressed dispproval with the selected theme. Some of them even named it as controversial or unseemly specified. This attitude of theirs consequently led to the complicate communication and cooperation. The form of electronic questioning was used to accomplish the data collection. The recommendation to improve attitude towards employing of woman managers are proposed on the basis of made analyze and the research results.
Tato diplomová práce pojednává o problematice genderu v managamentu ve vybraných japonských společnostech na Liberecku. Teoretická část práce nejprve poukazuje na japonskou mentalitu, japonské způsoby řízení, dále rozvádí pojem diskriminace. Praktická část práce se již konkrétně zabývá výzkumem zaměstnávání manažerů/manažerek v managamentu vybraných firem v průmyslové zóně Liberec ? Jih. Prokazuje, že zaměstnávání téměř výhradně mužů manažerů je jakýsi kulturní vzorec, který Japonci jednoznačně přenáší i do svých mezinárodních poboček. Představitelé společností v této oblasti, manažeři lidských zdrojů, vyjádřili nesouhlas s uvedeným tématem, někteří ho nazvali ?kontroverzním? nebo ?nevhodně zvoleným?. Tento postoj následně vedl ke ztížené komunikaci a spolupráci s nimi. Sběr dat byl proveden formou elektronického dotazování. Na základě provedené analýzy a výsledků výzkumu jsou navržena doporučení, která by mohla zlepšit postoj k zaměstnávání žen manažerek v japonských společnostech.
Description
katedra: KPE; přílohy: 2 CD; rozsah: 119
Subject(s)
gender, gender roles, gender stereotypes, discrimination, manager, organizational structure, gender, genderové role, genderové stereotypy, diskriminace, manager, organizační struktura
Citation
ISSN
ISBN