Pěstounská péče

Title Alternative:Foster care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou pěstounské péče. Jejím cílem bylo charakterizovat pěstounskou péči jako jednu z forem náhradní rodinné péče včetně problémů a případných rizik, které přináší. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů popisovala oblast náhradní rodinné péče. Podrobněji se zabývala problematikou pěstounské péče. Praktická část zjišťovala pomocí analýzy spisové dokumentace problémy a faktory, které ovlivnily průběh pěstounské péče. Výsledky ukazovaly, že ve všech případech předčasně ukončené pěstounské péče si pěstouni buď dítě vybrali sami, nebo nerespektovali závěry a doporučení psychologa krajského úřadu. Výsledky praktické části vyústily v konkrétní navrhovaná doporučení. Cílem bakalářské práce bylo poukázat na možná úskalí a rizika spojená s realizací pěstounské péče, zejména v kontextu výběru vhodné rodiny.
This bachelor?s thesis deals with foster care. Its main objective is to describe the foster care as one of the possible methods of alternative family care including of troubles and risks connected. The thesis is focussed on two principal issues. The theoretical part does describe the alternative family care by the means of study of expert literature with particular focus to foster care. The practical part does analyse the written documentation in order to determine troubles and factors influencing the process and the success of the foster care. The results do show that in all cases in which the foster care was terminated untimely the fosterers had selected the child by themselves and / or did not considered the recommendations of the regional authority psychiatrist. The results of the practical part have been formulated as particular recommendations and actions. The aim and purpose of the bachelor?s thesis is to indicate possible troubles and risks connected with the foster care especially with respect to selecting of an appropriate family.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 disketa; rozsah: 76 s.
Subject(s)
náhradní rodinná péče, pěstounská péče, pěstoun, poradní sbor, zprostředkování pěstounské péče, případová kazuistika, dítě v pěstounské péči, faktory ovlivňující průběh pěstounské péče, alternative family care, foster care, foster (fosterer), adviser committee, foster care mediating, case casuistry, child in foster care, factors influencing the foster care process
Citation
ISSN
ISBN