Pěstounská péče

Title Alternative:Foster care
dc.contributor.advisorBrožová Doubková, Andrea
dc.contributor.authorHýblová, Jana
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2011-04-15
dc.date.defense2011-06-02
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2010-04-01
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 disketa; rozsah: 76 s.cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou pěstounské péče. Jejím cílem bylo charakterizovat pěstounskou péči jako jednu z forem náhradní rodinné péče včetně problémů a případných rizik, které přináší. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů popisovala oblast náhradní rodinné péče. Podrobněji se zabývala problematikou pěstounské péče. Praktická část zjišťovala pomocí analýzy spisové dokumentace problémy a faktory, které ovlivnily průběh pěstounské péče. Výsledky ukazovaly, že ve všech případech předčasně ukončené pěstounské péče si pěstouni buď dítě vybrali sami, nebo nerespektovali závěry a doporučení psychologa krajského úřadu. Výsledky praktické části vyústily v konkrétní navrhovaná doporučení. Cílem bakalářské práce bylo poukázat na možná úskalí a rizika spojená s realizací pěstounské péče, zejména v kontextu výběru vhodné rodiny.cs
dc.description.abstractThis bachelor?s thesis deals with foster care. Its main objective is to describe the foster care as one of the possible methods of alternative family care including of troubles and risks connected. The thesis is focussed on two principal issues. The theoretical part does describe the alternative family care by the means of study of expert literature with particular focus to foster care. The practical part does analyse the written documentation in order to determine troubles and factors influencing the process and the success of the foster care. The results do show that in all cases in which the foster care was terminated untimely the fosterers had selected the child by themselves and / or did not considered the recommendations of the regional authority psychiatrist. The results of the practical part have been formulated as particular recommendations and actions. The aim and purpose of the bachelor?s thesis is to indicate possible troubles and risks connected with the foster care especially with respect to selecting of an appropriate family.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10612
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectnáhradní rodinná péčecs
dc.subjectpěstounská péčecs
dc.subjectpěstouncs
dc.subjectporadní sborcs
dc.subjectzprostředkování pěstounské péčecs
dc.subjectpřípadová kazuistikacs
dc.subjectdítě v pěstounské péčics
dc.subjectfaktory ovlivňující průběh pěstounské péčecs
dc.subjectalternative family careen
dc.subjectfoster careen
dc.subjectfoster (fosterer)en
dc.subjectadviser committeeen
dc.subjectfoster care mediatingen
dc.subjectcase casuistryen
dc.subjectchild in foster careen
dc.subjectfactors influencing the foster care processen
dc.subject.verbispěstounská péčecs
dc.titlePěstounská péčecs
dc.title.alternativeFoster careen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag19708
local.identifier.verbis452083
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:52:48cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální pracovníkcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_19708.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_19708.pdf
Size:
129.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_19708.pdf
Size:
129.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_19708.pdf
Size:
461.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby