Kateřinky - paměť industriálního dědictví

Title Alternative:Katerinky - industrial brownfiel heritage
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my bachelor's thesis, focusing on the issues of brownfields, was mapping of all the neglected areas in Kateřinky-neighbourghood. In initial, methodical part I portrays the issues of brownfields in the Czech Republic, explained the terminology and set-up a basic typology. Searching the possible sources of funding brownfields restoration amemo (note) was made with the evidence how difficult is to gain these funds. The second chapter is devoted to the history of Kateřinky-neighbourghood and community development since its beginning in 1608. Details of the textile plants historical development are described also in the charter two. The next section deals with the current state of 12 brownfields objects. These are nine factory buildings and three residential houses. Today, most of them are in very degrading state, some of them has no future other than demolition. Still, I tried to suggest any possible future use for each of these devastated building and lands. The last chapter is the interpretation of the questionnaire, which I prepared for the inhabitants of the Kateřinky-neighbourghood. Attachments are photos of brownfields and their spatial distribution in Kateřinky-neighbourghood.
Cílem mojí bakalářská práce, zaměřené na problematiku brownfields, bylo zmapování všech zanedbaných zón v Kateřinkách, městské části Liberce. V úvodní, metodické části jsem rozepsala problematiku brownfields v České republice, vysvětlila pojmy a vytyčila základní typologii. Dále jsou popsány možné zdroje financování renovace brownfields a náročnost jak je lze získat. Druhá kapitola se věnuje historii Kateřinek, vývoji obce od jejího vzniku v roce 1608 a zvlášť rozepisuji historický vývoj jednotlivých textilních továren. V další části je charakteristika současného stavu 12 objektů brownfields. Jde o devět továrních budov a o tři obytné domy. Dnes se většina z nich nachází v hodně špatném technickém stavu, některé nemají jinou budoucnost než demolici. Přesto jsem se pokusila ke každé této zpustlé ploše navrhnout eventuelní budoucí využití. Poslední kapitolou tvoří interpretace dotazníku, který jsem připravila pro Kateřinské obyvatele. Přílohy tvoří fotografie jednotlivých brownfields a jejich prostorové rozložení v Kateřinkách.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50. s (76 039 z.), 15 příloh
Subject(s)
brownfields, kateřinky, textile factories, the future use, financial resources, brownfields, kateřinky, textilní továrny, budoucí využití, zdroje financování
Citation
ISSN
ISBN