Ekonomické přínosy využití EDI ve společnosti Monroe Czechia, s.r.o.

Title Alternative:Economic benefits of EDI implementation in Monroe Czechia, s. r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My diploma thesis deals with problems associated with electronic data interchange (EDI) in company Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. The purpose of this thesis is to analyse current level of using EDI and to propose its wider usage, particularly switching over to electronic invoicing. Information used in diploma work originate from listed literature and from experiences acquired during work in logistic department. Important terms such as e-business forms, EDI message structure, ways of EDI communication, UN/EDIFACT international standards, EANCOM message standards, digital signature etc. are described in theoretical part. Practical part of my thesis contains determination of areas demanding huge quantity of paper, human resources and areas causing time delay. From documents suitable for EDI a customer invoice was chosen. The project proposing switching from paper over to electronic invoicing includes calculation, comparison of both ways of invoicing and analysis of economic benefits for the company.
Diplomová práce řeší problematiku elektronického přenosu dat (EDI) ve společnosti Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. Účelem práce je analýza současné úrovně využívání EDI a návrh řešení jeho širšího využití, konkrétně přechod na elektronickou fakturaci. Diplomová práce vychází z informací získaných z uvedené literatury a ze zkušeností nabytých během práce v oddělení logistiky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny modely elektronického podnikání, struktura zprávy EDI, způsoby komunikace přes EDI, mezinárodní standardy UN/EDIFACT a standardní zprávy EANCOM, digitální podpis apod. Praktická část obsahuje vymezení oblastí náročných na použití papírových dokumentů a na lidské zdroje a dále oblastí způsobující časovou prodlevu. Z dokumentů vhodných pro EDI byla na základě vyhodnocení vhodnosti vybrána zákaznická faktura. Návrh řešení přechodu k elektronickému fakturování obsahuje kalkulaci, porovnání obou variant a zhodnocení ekonomických přínosů pro firmu.
Description
katedra: KPE; přílohy: žádné; rozsah: 73 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
e-business, b2b, edi, webedi, xml, van operator, electronic data interchange ? edi, standard message, odette, un/edifact, eancom norm, international organizations for edi, digital signature, area demanding huge quantity of paper and human resources, area causing time delay, dms system, certification autority, pdf format, erp system, self-billing, elektronické podnikání, b2b, elektronický přenos dat - edi, webedi, xml, van operátor, standardní zpráva edi, odette, un/edifact, norma eancom, mezinárodní organizace pro edi, digitální podpis, oblast náročná na použití papírových dokumentů a na lidské zdroje, oblast způsobující časovou prodlevu, dms systém, certifikační autorita, formát pdf, systém erp, self-billing
Citation
ISSN
ISBN