Ekonomické přínosy využití EDI ve společnosti Monroe Czechia, s.r.o.

Title Alternative:Economic benefits of EDI implementation in Monroe Czechia, s. r. o.
dc.contributor.advisorAntlová, Klára
dc.contributor.authorPilcová, Andrea
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2010-05-07
dc.date.defense2011-02-02
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KPE; přílohy: žádné; rozsah: 73 s., 5 s. obr. přílohcs
dc.description.abstractMy diploma thesis deals with problems associated with electronic data interchange (EDI) in company Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. The purpose of this thesis is to analyse current level of using EDI and to propose its wider usage, particularly switching over to electronic invoicing. Information used in diploma work originate from listed literature and from experiences acquired during work in logistic department. Important terms such as e-business forms, EDI message structure, ways of EDI communication, UN/EDIFACT international standards, EANCOM message standards, digital signature etc. are described in theoretical part. Practical part of my thesis contains determination of areas demanding huge quantity of paper, human resources and areas causing time delay. From documents suitable for EDI a customer invoice was chosen. The project proposing switching from paper over to electronic invoicing includes calculation, comparison of both ways of invoicing and analysis of economic benefits for the company.en
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku elektronického přenosu dat (EDI) ve společnosti Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. Účelem práce je analýza současné úrovně využívání EDI a návrh řešení jeho širšího využití, konkrétně přechod na elektronickou fakturaci. Diplomová práce vychází z informací získaných z uvedené literatury a ze zkušeností nabytých během práce v oddělení logistiky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny modely elektronického podnikání, struktura zprávy EDI, způsoby komunikace přes EDI, mezinárodní standardy UN/EDIFACT a standardní zprávy EANCOM, digitální podpis apod. Praktická část obsahuje vymezení oblastí náročných na použití papírových dokumentů a na lidské zdroje a dále oblastí způsobující časovou prodlevu. Z dokumentů vhodných pro EDI byla na základě vyhodnocení vhodnosti vybrána zákaznická faktura. Návrh řešení přechodu k elektronickému fakturování obsahuje kalkulaci, porovnání obou variant a zhodnocení ekonomických přínosů pro firmu.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10437
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjecte-businessen
dc.subjectb2ben
dc.subjectedien
dc.subjectwebedien
dc.subjectxmlen
dc.subjectvan operatoren
dc.subjectelectronic data interchange ? edien
dc.subjectstandard messageen
dc.subjectodetteen
dc.subjectun/edifacten
dc.subjecteancom normen
dc.subjectinternational organizations for edien
dc.subjectdigital signatureen
dc.subjectarea demanding huge quantity of paper and human resourcesen
dc.subjectarea causing time delayen
dc.subjectdms systemen
dc.subjectcertification autorityen
dc.subjectpdf formaten
dc.subjecterp systemen
dc.subjectself-billingen
dc.subjectelektronické podnikánícs
dc.subjectb2bcs
dc.subjectelektronický přenos dat - edics
dc.subjectwebedics
dc.subjectxmlcs
dc.subjectvan operátorcs
dc.subjectstandardní zpráva edics
dc.subjectodettecs
dc.subjectun/edifactcs
dc.subjectnorma eancomcs
dc.subjectmezinárodní organizace pro edics
dc.subjectdigitální podpiscs
dc.subjectoblast náročná na použití papírových dokumentů a na lidské zdrojecs
dc.subjectoblast způsobující časovou prodlevucs
dc.subjectdms systémcs
dc.subjectcertifikační autoritacs
dc.subjectformát pdfcs
dc.subjectsystém erpcs
dc.subjectself-billingcs
dc.subject.verbisEDIcs
dc.titleEkonomické přínosy využití EDI ve společnosti Monroe Czechia, s.r.o.cs
dc.title.alternativeEconomic benefits of EDI implementation in Monroe Czechia, s. r. o.en
dc.typeThesis
local.departmentKPEcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag18400
local.identifier.verbis451440
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:52:47cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
18400.doc
Size:
5.65 MB
Format:
Microsoft Word
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_18400.pdf
Size:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_18400.pdf
Size:
4.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_18400.pdf
Size:
699.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby