Výchova k trvale udržitelnému rozvoji na 2.stupni ZŠ

Title Alternative:Education for sustainable development at the second level of primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis studies environmental education and education for sustainable development at the 2nd level of primary school. The work analyses particular methods of environmental education and describes implementation and evaluation of the programme "Explorers". The goals of the programme "Explorers" lie in the field of environmental education and education for sustainable development. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes goals and bases of environmental education and education for sustainable development. The theoretical part analyses the methodology of environmental education which is based on solving of environmental issues. This methodology is a theoretical framework for the environmental program "Explorers", which is the main subject of the practical part of this work. The practical part describes and evaluates the programme "Explorers" at the second level of Kaplického primary school in Liberec. The program investigates the issue of graffiti and it is focused on the relationship between students and their environment. The model of this program is assessed according its suitability for the second level of primary schools in the Czech republic.
Diplomová práce se zabývá environmentální výchovou a výchovou k trvale udržitelnému rozvoji na 2. stupni základní školy. Analyzuje vybrané metody environmentální výchovy a popisuje realizaci a vyhodnocení programu Výzkumníci, jehož cíle leží na poli environmentální výchovy a výchovy k trvale udržitelnému životu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuje cíle a východiska environmentální výchovy a výchovy k trvale udržitelnému životu. Analyzuje metodiku environmentální výchovy založenou na výzkumu environmentálních konfliktů, která tvoří teoretický rámec pro program Výzkumníci, jimž se zabývá praktická část práce. Praktická část podrobně popisuje a vyhodnocujíce průběh programu Výzkumníci na ZŠ Kaplického v Liberci. Program se věnuje fenoménu graffiti a je zaměřen na vztah žáků k jejich okolí. Model programu je posuzován a připomínkován z hlediska vhodnosti pro prostředí 2. stupně českých základních škol.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 115 s.
Subject(s)
environmental education, education for sustainabledevelopment, environmental issues, graffiti, environmentální výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji, environmentální konflikty, graffiti
Citation
ISSN
ISBN