Pedagogická komunikace a její specifika na středních odborných školách ekonomického zaměření

Title Alternative:Pedagogical communication and its characteristics at Business Academies
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis is focused on pedagogical communication and its specifics at high schools of economics. The thesis provides a theoretical characterization of pedagogical communication, clarifying its function, specifics, rules and participants. The thesis also deals with verbal and non-verbal aspects of pedagogical communication. The practical part analyses pedagogical communication at high schools of economics. The research has been carried out with the help of questionnaires filled in by students. The main goal of the bachelor thesis is to define the primary notions of pedagogical communication and, based on the questionnaires, to discover the methods of teachers' verbal communication in the education process and its impact on the students. The thesis finally compares the outcome of the research carried out at two high schools of economics.
Bakalářská práce se zabývá pedagogickou komunikací a jejími specifiky na středních školách ekonomického zaměření. Práce obsahuje teoretické charakterizování pedagogické komunikace, kde jsou objasněny především její funkce, specifika, pravidla či účastníci. Dále se práce zaměřuje na verbální a neverbální komunikaci v pedagogické komunikaci. Praktická část analyzuje pedagogickou komunikaci na středních školách ekonomického zaměření. Analýza byla provedena pomocí dotazníku předloženého žákům. Hlavním cílem bakalářské práce je objasnit základní pojmy pedagogické komunikace a na základě dotazníkového šetření zjistit, jaké druhy komunikace se na zkoumaných středních školách vyskytují.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD ROM; rozsah: 80 s
Subject(s)
pedagogical communication, schoolman, learner, school teaching, communication, verbal communication, nonverbal communication, pedagogická komunikace, učitel, žák, vyučování, komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace
Citation
ISSN
ISBN