Obchodní letecká doprava na trhu v ČR

Title Alternative:Business air transport on the market in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work describes present trends in the branch of irregular air personal and cargo transportation on the market of the Czech Republic. It shows basic aspects, services, the principle of the air taxi, advantages and disadvantages in comparison with air regular transportation. Next, it is focusing on law background and conditions of operation business air transportation. It shows used aircrafts in the Czech Republic, also necessary elements of infrastructure needful for safe air transport traffic. In the work is completed a list of companies running business on the market of the Czech Republic in the area of the air taxi and there is evaluated their offers on the predefined business flight.
Tato práce popisuje současné trendy v oboru nepravidelné letecké přepravy osob a zboží na trhu ČR. Ukazuje její základní aspekty, nabízené služby, princip aerotaxi, výhody a nevýhody ve srovnání s pravidelnou leteckou linkovou dopravou. Dále se zaměřuje na právní prostředí a podmínky provozování obchodní letecké dopravy. Přibližuje používaná letadla v ČR a nezbytné prvky infrastruktury potřebné pro bezpečný provoz letecké dopravy. V rámci této práce je sestaven seznam společností působících na trhu ČR v oblasti aerotaxi a také jsou zde vyhodnoceny jejich nabídky na předem definovaný obchodní let.
Description
katedra: KIN; rozsah: 49 s., 7 s. obr. příloh.
Subject(s)
air taxi, competition analysis, transport, competition, aircraft, air transport, irregular air transport, business air transport, aerotaxi, analýza konkurence, doprava, konkurence, letadlo, letecká doprava, nepravidelná letecká doprava, obchodní letecká doprava
Citation
ISSN
ISBN