Číslo 1/2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Vývoj představ žáků o geometrických pojmech v průběhu základní školy
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Budínová, Irena; Jednota českých matematiků a fyziků
  Příspěvek představuje výsledky testování žáků 4., 6. a 8. ročníku základní školy v oblasti vývoje pojmů a představ o geometrických pojmech. Je sledováno, jak se vyvíjí miskoncepce o pojmech čtverec, trojúhelník, kruh a kružnice v průběhu základní školy. Žákům byl předložen test, ve kterém měli rozhodovat, zda útvar je či není zástupcem daného pojmu a měli slovně okomentovat, proč se takto rozhodují. Výsledky byly vyhodnoceny a stručně jsou uvedeny v tomto příspěvku. V závěru je uvedeno doporučení, které může žákům pomoci lépe utvářet představy o geometrických pojmech.
 • Item
  Aritmetika II – dělitelnost. Fibonacciho posloupnost
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Havelková, Veronika; Jančařík, Antonín; Kepka, Tomáš; Jednota českých matematiků a fyziků
  Autoři článku se zabývají otázkou, jak přispět k rozvoji aritmetických dovedností žáků. V článku jsou představeny některé méně známe vlastnosti Fibonacciho posloupnosti. Autoři ukazují, jak může být Fibonacciho posloupnost využita v rámci výuky dělitelnosti, ale i důkazových technik. V článku bude přístupnou formou dokázáno, že Fibonacciho posloupnost je nejen dělitelnostní, ale i silně dělitelnostní.
 • Item
  První statistické testování hypotézy podle Johna Arbuthnota
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Emanovský, Petr; Jednota českých matematiků a fyziků
  Statistické testování hypotéz představuje jeden z významných nástrojů kvantitativního (nejen pedagogického) výzkumu. Myšlenka ověřování hypotézy pomocí “matematického modelu” se pravděpodobně poprvé objevuje již v 18. století v práci Johna Arbuthnota. Článek popisuje toto první testování v historickém a matematickém kontextu.
 • Item
  Jak to vlastně je? Čísla a množiny
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kuřina, František; Vondrová, Naďa; Jednota českých matematiků a fyziků
  Autoři se zamýšlejí nad pojmem číslo a nad číselnými obory, a to z hlediska didaktického. Blíže se věnují pojmu přirozené číslo, desetinné číslo a zlomek. S oporou o učebnice diskutují o vhodnosti vymezení těchto pojmů.