Volunteers in organizing sport events: foreign experience analysis

Title Alternative:Wolontariusze w organizacji imprez sportowych: analiza doświadczeń zagranicznych
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Na významných sportovních událostech je největší část práce odvedena širokou skupinou dobrovolníků, kteří provádějí celé spektrum činností provázejících takové události. Tato studie se snaží definovat doposud neprozkoumané oblasti týkající se činnosti dobrovolníků při sportovních událostech. Co je motivuje, jak a kde je najímat, měli by být nějak odměněni za dobře odvedenou práci? Výsledky a hlavní závěry výzkumu zahrnují různé typy náboru, ubytování a úkolů v závislosti na druhu sportovní události. Je nutno dodat, že role dobrovolníků nabývá na důležitosti. Zkušenosti evropských dobrovolníků mohou být také využity při pořádání olympijských her v Soči v roce 2014.
Najbardziej znaczacy wkład w organizację wielu ważnych wydarzeń sportowych zapewniana duża liczb wolontariuszy, którzy podejmują się zadań spośród wachlarza możliwości dostarczanych przez te wydarzenia. To badanie stara się odnaleźć ewidentne luki istniejace w obszarach wiedzy o tym co robią wolontariusze na sportowych wydarzeniach; co ich motywuje; jak i gdzie rekrutowac wolontariuszy; czy wolontariusz powinien zostać nagrodzony za dobrze wykonana pracę ? Jako główne wnioski, zostały wyodrębnione różne typy systemów rekrutacyjnego, zakwaterowanie oraz zadania które zależą od poziomu wydarzenia sportowego. Koniecznie warto wspomnieć, iż rola wolontariuszy znacznie wzrosła. Co więcej, europejskie doświadczenie wolontariuszy moze być ykorzystane podczas organizowania Sochi Olympic Games w 2014.
The most significant working contribution to major events in sports is provided by a very large number of volunteers who undertake tasks across the range of opportunities afforded by such events. This study seeks to identify the evident gaps that exist in understanding areas such as what volunteers do at sport events; what motivates them; how and where to recruit the volunteers; should volunteers be rewarded somehow for a job well done? As for the results and main findings, different types of recruitment systems, the accommodation and assignments that depend on the level of sport event have been defined. It’s necessary to mention that the role of volunteers has considerably increased. Besides, European volunteer experience might be adopted at organizing Sochi Olympic Games in 2014.
Bei bedeutenden Sportereignissen wird der größte Teil der Arbeit von Freiwilligen bewältigt, die das ganze Spektrum der Tätigkeiten, die solche Ereignisse begleiten, übernehmen. Die Studie bemüht sich, die bis jetzt nicht untersuchten Bereiche der Tätigkeiten, welche die Freiwilligen bei Sportereignissen betreffen, zu definieren. Was motiviert sie, wie und wo werden sie angeworben und sollten sie für gut ausgeführte Arbeit entlohnt werden? Die Ergebnisse und Hauptschlussfolgerungen der Untersuchung umfassen verschiedene Arten der Anwerbung, der Unterkunft und der Aufgaben, abhängig von der Art des Sportereignisses. Des Weiteren ist es nötig zu sagen, dass die Freiwilligen immer wichtiger werden. Die Erfahrungen der europäischen Freiwilligen können auch für die Organisation der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi verwendet werden.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN