2013/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XIX 2013/1

Recenzovali:
Prof. Dr. - Ing.habil. Sybille Krzywinski – Technische Universität Dresden
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. - Technická univerzita v Liberci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  The prediction of grain size of the heat affected zone of welded s304h steel tubes using a mathematical model
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Moravec, Jaromír; Bradáč, Josef; Nováková, Iva; Neumann, Heinz
  Austenitické oceli S304H se využívají především pro parní kotle tepelných elektráren a jiných energetických zařízení. Jednou z nejdůležitějších vlastností u trubek v parních kotlích je jejich vysokoteplotní odolnost. Rozdíly materiálových vlastností ocelí S304H, především creepové odolnosti, v porovnání s austenitickými ocelemi obdobného složení jsou dosaženy hlavně přidáním cca 3 hm. % mědi. Tvorba na měď bohatých precipitátů během provozu vede ke zvýšení creepové odolnosti precipitačním zpevněním. Příspěvek popisuje vliv svařovacího cyklu u materiálu S304H na zhrubnutí zrna v tepelně ovlivněné oblasti. Budou také uvedeny možnosti a způsoby predikce velikosti zrna pomocí numerických simulací svařování a tepelného zpracování. Dále bude ukázán a popsán princip získávání vstupních dat potřebných pro numerické simulace predikující velikost zrna.
 • Item
  Testing physiologic comfort of functional clothing
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Nagy, Ladislav; Havelka, Antonín; Kůs, Zdeněk; Jandová, Soňa
  Předmětem výzkumných prací, prováděných na Katedře oděvnictví Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, byla inovace a monitorování fyziologických vlastností první vrstvy funkčních oděvů pro sportovce, vojsko, hasiče, policii atd. Fyziologické vlastnosti oděvů jsou jednou z požadovaných vlastností na funkční oděv a jsou důležité, protože významně ovlivňují nejen pocity nositele, ale i psychiku a výkon sportovců, vojáků, policie atd. Nelze navrhnout univerzální oděv, který bude vyhovovat při všech povětrnostních podmínkách a fyzické zátěži nositele, ale lze použít vhodnější textilní materiály a propracovanější design oděvů pro zlepšení oděvního komfortu. Těžištěm výzkumných prací byly laboratorní testy při simulované zátěži probanda s monitorováním teplot a vlhkosti v mezní vrstvě oděvů. Na základě analýzy naměřených hodnot a výsledků testů souboru T-Shirt byl navržen soubor optimálních struktur textilních materiálů pro funkční oděv.
 • Item
  Production of bicomponent gelatin/olive oil nanofibers for biomedical applications using coaxial spinneret
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Sivri, Çağlar; Aksoy, Kasım; Demirbağ, Sena
  Tato studie pojednává o výrobě nanovláken elektrospuningem (elektrostatickým zvlákňováním) obsahujícím olivový olej s pomocí želatinového polymeru. Olivový olej je přírodní zelený rostlinný olej, který je bohatý na vitaminy, karoten a mnoho stopových prvků. Olivový olej má mnoho funkcí ve výživě a zdravotní péči a je bohatý na esenciální mastné kyseliny, včetně vitamínu A, D, E, K a dalších antioxidačních látek, které mohou být rychle vstřebávány v těle a pomáhají udržovat pokožku pružnou a vlhkou. Z tohoto důvodu jsme se v této studii zaměřili na výrobu nanovlákenné vrstvy obsahující olivový olej, která může být využita v oblasti medicíny. Nanovlákna jsou tažena metodou dvousložkového elektrostatického zvlákňování za použití koaxiální snovací trysky.
 • Item
  Response of thermophysiological comfort properties of polyester – modal blended fabric to chemical finishing
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Jamdagni, R. P.; Bhattacharya, Suman
  Přenos vlhkosti přes textil, který probíhá prostřednictvím potu, a to jak párou, tak v tekuté formě, má velký vliv na termofyziologický komfort lidského těla. Kromě samotných vlastností paropropustnosti také ovlivňuje komfort oděvů. Aplikace povrchové úpravy, a to jak mechanickou, tak chemickou cestou, běžně dodává textilnímu materiálu žádoucí vlastnosti, včetně jejího vzhledu, omaku a možnosti dalšího zpracování. Povrchová úprava aplikovaná na textilní materiál upravuje její povrch, stejně jako morfologickou strukturu textilie, a proto se očekává, že bude mít vliv na přenosové vlastnosti látky. Záměrem této studie bylo identifikovat a analyzovat odezvu vzduchu a paropropustnost tkaniny utkané ze vzduchem předeného polyesteru – modálních směsových přízí (v útku) s chemickými dokončovacími pracemi. V této studii je popsáno, jak jsou látky ze tří různých směsí ošetřovány různou koncentrací nemačkavé pryskyřice (DMDHEU) a změkčovadla (upravený křemík). Koncentrace prostředku proti mačkání a aviváže používaných pro účely chemického ošetření je určována na základě experimentálního designu Box a Behnken. Matematické modely (ve formě regresních rovnic) byly vyvinuty s cílem předvídat termofyziologický komfort pomocí parametrů statistického balíčku Systat 13. Bylo zjištěno, že za všech experimentálních podmínek přenosu vlhkosti se savost a prodyšnost šedé tkaniny snižuje po ukončení na všech úrovních prolnutí. Přenos vlhkosti a prodyšnost hotové textilie jsou negativně ovlivněny koncentrací křemičitého změkčovače. Koncentrace pryskyřice nemá vliv na prodyšnost tkaniny, ale částečně zlepšuje paropropostnost, i když statisticky nevýznamně. Odvod energie se zvyšuje s nárůstem polyesterové složky a koncentrace pryskyřice, ten však nemá na rozdíl od změkčovače žádný významný vliv na celkovou nasákavost tkaniny.
 • Item
  An experimental investigation into the mechanical behavior of 3d woven hybrid composites
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Mishra, Rajesh; Dash, B. P.; Behera, B. K.
  Obecně platí, že cílem hybridizace je dosáhnout kompozitní struktury, která posílí vlastnosti obou materiálů a / nebo sníží náklady, protože jeden typ vlákna může být příliš drahý. V této studii je popsána 3D tkanina sklo/aramid/epoxid hybridního kompozitu vyrobená z Kevlaru a Zylonu ve směru Z, a skla v obou směrech X a Y. Byly zkoumány mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu, tlaku, tříbodý ohyb, odolnost proti nárazu, odolnost proti propíchnutí a DMA. 3D hybridní kompozity ve srovnání s kompozitem FVF jasně ukazují lepší odolnost proti nárazu, odolnost proti probodnutí a vlastnosti DMA.