2013/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XIX 2013/1

Recenzovali:
Prof. Dr. - Ing.habil. Sybille Krzywinski – Technische Universität Dresden
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. - Technická univerzita v Liberci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Testing physiologic comfort of functional clothing
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Nagy, Ladislav; Havelka, Antonín; Kůs, Zdeněk; Jandová, Soňa
  Předmětem výzkumných prací, prováděných na Katedře oděvnictví Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, byla inovace a monitorování fyziologických vlastností první vrstvy funkčních oděvů pro sportovce, vojsko, hasiče, policii atd. Fyziologické vlastnosti oděvů jsou jednou z požadovaných vlastností na funkční oděv a jsou důležité, protože významně ovlivňují nejen pocity nositele, ale i psychiku a výkon sportovců, vojáků, policie atd. Nelze navrhnout univerzální oděv, který bude vyhovovat při všech povětrnostních podmínkách a fyzické zátěži nositele, ale lze použít vhodnější textilní materiály a propracovanější design oděvů pro zlepšení oděvního komfortu. Těžištěm výzkumných prací byly laboratorní testy při simulované zátěži probanda s monitorováním teplot a vlhkosti v mezní vrstvě oděvů. Na základě analýzy naměřených hodnot a výsledků testů souboru T-Shirt byl navržen soubor optimálních struktur textilních materiálů pro funkční oděv.
 • Item
  About the thermal conductivity of multi-layer clothing
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Reiners, Priscilla; Kyosev, Yordan
  Měření tepelné vodivosti textilních struktur pro oblečení je stále velkou výzvou. Důvodem je, že tyto hodnoty jsou na hranici spodního rozsahu stávajícího vybavení současných zkušebních zařízení, nebo i nižší. Na druhé straně je ale vyžadována optimalizace tepelného komfortu oděvů. Pánské i dámské oděvy jsou vytvářeny z několika vrstev, a pouze s kompletními informacemi o každé vrstvě jsou možné složitější výpočty a kalkulace. Tato práce prezentuje část rozsáhlejších experimentálních studií, týkajících se Rct hodnot tkaných a pletených struktur sestávajících z několika vrstev. Byla změřena stlačitelnost a tloušťka jednotlivých vrstev i vícevrstvých struktur. V obou případech byla použita standardní testovací zařízení a provedena analýza příčného řezu vrstev zalitých do pryskyřice. Za účelem zkoumání vlivu vzduchu mezi několika vrstvami byly Rct hodnoty pěti vrstev se stejnou strukturou odhadnuty pomocí zařízení PERMETEST společnosti Sensora. Byly zjištěny a statisticky prokázány jisté korelace mezi hodnotami Rct, počtem vrstev a objemem vzduchové vrstvy mezi jednotlivými vrstvami. Různé kombinace vrstev materiálů používaných na běžné ošacení, od spodního prádla po vrchní vrstvy oděvů, byly experimentálně analyzovány a porovnány s teoreticky vypočtenými hodnotami.
 • Item
  Global heat and mass transport in system: newborn baby skin – textile composite – surrounding
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Korycki, Ryszard; Krucinska, Izabella
  Globální model transportu tepla a hmoty je definován tepelnou rovnováhou při změně hmoty během odpařování potu z těla. Teplo je vytvářeno metabolickou produkcí tepla a ztrácí se vlivem různých jevů. Podmínky pro zajištění nezbytných parametrů těla novorozence jsou řešeny globálně pro různé parametry dětské čepičky a vrchního oblečení. Studie se zabývá různými možnostmi, jak zabránit hypertermii a hypotermii.
 • Item
  Introduction of neural networks to students
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Doležel, Petr; Mariška, Martin
  Článek představuje možnost, jak zajímavou cestou seznámit studenty s problematikou umělé inteligence a především umělých neuronových sítí. Konkrétně, možnosti umělých neuronových sítí jsou uvedeny na příkladu budování umělé inteligence v jednoduché počítačové hře. V první části textu je metodika umělých neuronových sítí obecně popsána a srovnána s biologickými nervovými soustavami a nervovými buňkami. Následně jsou popsané přístupy použity pro návrh inteligentního chování oponenta v počítačové hře tak, aby byl oponent schopen učit se z chování lidského hráče. V závěru je navržená umělá inteligence oponenta testována a vyhodnocena, přičemž jsou také zmíněny ohlasy studentů, kterým byly umělé neuronové sítě tímto způsobem představeny.
 • Item
  An experimental investigation into the mechanical behavior of 3d woven hybrid composites
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013) Mishra, Rajesh; Dash, B. P.; Behera, B. K.
  Obecně platí, že cílem hybridizace je dosáhnout kompozitní struktury, která posílí vlastnosti obou materiálů a / nebo sníží náklady, protože jeden typ vlákna může být příliš drahý. V této studii je popsána 3D tkanina sklo/aramid/epoxid hybridního kompozitu vyrobená z Kevlaru a Zylonu ve směru Z, a skla v obou směrech X a Y. Byly zkoumány mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu, tlaku, tříbodý ohyb, odolnost proti nárazu, odolnost proti propíchnutí a DMA. 3D hybridní kompozity ve srovnání s kompozitem FVF jasně ukazují lepší odolnost proti nárazu, odolnost proti probodnutí a vlastnosti DMA.