Rok 2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Vývoj metod měření prostorového rozložení indexu lomu pomocí on-chip tomografie
  Mach, Marek; Mokrý Pavel, prof. Ing. Ph.D. :55790
  V disertační práci byl představen výzkum v oblasti metod měření prostorového rozlišení indexu lomu transparentních materiálů. V práci byl popsán vývoj a optimalizace metody digitální holografické tomografie v Mach-Zehnderově uspořádání s mikroskopovými objektivy (MZDHT). Dále byl popsán vývoj kompaktního lensless digitálního holografického interferometru ve Fizeauově uspořádnání (FDHI). Hlavním výstupem práce je poté metoda on-chip tomografie využívající principů digitální holografické interferometrie v Mach-Zenderově uspořádání (MZDHT-on-chip), která synergicky kombinuje přístupy digitální holografické interferometrie, on-chip mikroskopie a výpočetní tomografie. Metody MZDHT a MZDHT-on-chip byly ověřeny měřením vzorku feroelektrického monokrystalu periodicky polovaného niobičnanu lithného (PPLN) ve 3D. Metodou MZDHT byla dále měřen vzorek niobičnanu lithného s implantovanými doménami tvaru šestibokého hranolu ve 2D. Metoda FDHI byla ověřena měřením PPLN ve 2D. Cílem vývoje nových metod měření je zlepšení dosažitelných parametrů měření: laterální rozlišení, zorné pole, resp. měřený objem, doba měření, speciální podmínky pro měřený objekt, aj. Ve vzorku PPLN byla měřením prostorového rozložení změny indexu lomu vizualizována doménová struktura. Pro možnost realizace měřicího uspořádání MZDHT-on-chip byl vyvinut klíčový element optického uspořádání - optický vlnovod, sloužící jako referenční rameno Mach-Zehnderova interferometru. Tím bylo dosaženo minimalizace vzdálenosti měřeného vzorku od senzoru kamery, který umožnil dosažení porovnatelného laterálního rozlišení s komerčním a s ověřeným systémem MZDHT. Nezanedbatelnou výhodou měřicího uspořádání je jeho kompaktnost. Samotné měřicí uspořádání je konstruováno pouze z několika komponent: zdroj koherentního světla, dva kolimátory svazku, optický vlnovod, kamera a vzorek umístěný na rotačním unašeči. Uspořádání MZDHT-on-chip by tedy tedy mohlo sloužit jako vzor pro vývoj kompaktních, přenosných měřicích přístrojů s nízkou cenou.
 • Item
  Experimentální studium laserem generovaných bublin
  Schovanec, Petr; Liederhausová Darina, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP :57217
  Práce se zabývá experimentálním studiem kavitačního jevu, a to především se zaměřením na vizualizaci vývoje, chování a kolapsu laserem generovaných kavitačních bublin. K vizualizaci bylo využito nejen běžně používaných metod, jako je stínová metoda, ale byla vytvořena i metodika pro vizualizaci kavitační bubliny z metod Global Imagin. Dále byly vyhodnocovány účinky kavitačního kolapsu, které byly měřeny pomocí impaktních sil piezoelektrickými PVDF senzory. V práci je zahrnut i výzkum rázových vln, způsobených nejen kolapsem bublin, ale i expanzí plazmového výboje.
 • Item
  Methods of Improving Wireless Communication in Home Automation and Security
  Jakubík, Tomáš; ; Jeníček Jiří, Ing. Ph.D. Skolitel : 56852
  Tato práce představuje možnosti vylepšení bezdrátové komunikace pro systémy domácí automatizace a zabezpečení. Většina dnešních systémů používá jednofrekvenční komunikaci. Přidání frekvenčního skákání zvyšuje odolnost proti rušení, ale přináší problémy s výdrží baterie nebo s rychlostí odezvy, které nejsou v této třídě elektroniky jednoduše řešitelné.První metoda představená v této práci je vícekanálový přijímač pro centrální jednotku. To umožňuje senzorům spát a po probuzení neřešit synchronizaci se sítí.Druhá metoda je kombinace vícekanálového přijímače s komunikací bezdrátových kamer. Komunikace senzorů se skryje do přenosu obrazu bez přidání dalšího rádia.