Methods of Improving Wireless Communication in Home Automation and Security

Abstract
Tato práce představuje možnosti vylepšení bezdrátové komunikace pro systémy domácí automatizace a zabezpečení. Většina dnešních systémů používá jednofrekvenční komunikaci. Přidání frekvenčního skákání zvyšuje odolnost proti rušení, ale přináší problémy s výdrží baterie nebo s rychlostí odezvy, které nejsou v této třídě elektroniky jednoduše řešitelné.První metoda představená v této práci je vícekanálový přijímač pro centrální jednotku. To umožňuje senzorům spát a po probuzení neřešit synchronizaci se sítí.Druhá metoda je kombinace vícekanálového přijímače s komunikací bezdrátových kamer. Komunikace senzorů se skryje do přenosu obrazu bez přidání dalšího rádia.
This thesis presents methods of improving wireless communication in home automation and security. Most current systems use single-frequency communication. Frequency hopping improves resistivity to interference but brings problems with battery lifespan or communication delay, which cannot be simply solved in this class of electronics.The first method proposed in this work is an all-channel receiver for the central unit. It allows the sensors to sleep and avoid lengthy network synchronization after wakeup.The second method is a combination of the all-channel receiver with a communication of wireless cameras. The sensor communication is hidden in video transfer without additional hardware.
Description
Subject(s)
frequency hopping, frequency agility, OFDM, home automation, security system, sensor network, frequency hopping, frequency agility, OFDM, home automation, security system, sensor network
Citation
ISSN
ISBN
Collections