Experimentální studium laserem generovaných bublin

Abstract
Práce se zabývá experimentálním studiem kavitačního jevu, a to především se zaměřením na vizualizaci vývoje, chování a kolapsu laserem generovaných kavitačních bublin. K vizualizaci bylo využito nejen běžně používaných metod, jako je stínová metoda, ale byla vytvořena i metodika pro vizualizaci kavitační bubliny z metod Global Imagin. Dále byly vyhodnocovány účinky kavitačního kolapsu, které byly měřeny pomocí impaktních sil piezoelektrickými PVDF senzory. V práci je zahrnut i výzkum rázových vln, způsobených nejen kolapsem bublin, ale i expanzí plazmového výboje.
The thesis deals with the experimental study of the cavitation phenomenon, mainly focusing on the visualization of the development, behavior and collapse of laser-generated cavitation bubbles. For visualization, not only commonly used methods such as the shadow method were used, but also a methodology was created for the visualization of the cavitation bubble from the Global Imagin methods. Furthermore, the effects of cavitation collapse were evaluated, which were measured using impact forces with piezoelectric PVDF sensors. The work also includes research on shock waves, caused not only by the collapse of bubbles, but also by the expansion of a plasma discharge.
Description
Subject(s)
kavitace, rázová vlna, PVDF senzor, metoda LIB
Citation
ISSN
ISBN
Collections