2014/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XX 2014/3

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
PhDr. Alexandra Brestovišová – Technical University of Košice

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Standardisierung der Fremdsprachenausbildung im Hochschulwesen der Ukraine
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Hamanyuk, Vita
  Procesy, jako jsou globalizace, integrace a migrace, určují v dnešní době sociálně-politickou situaci v Evropě. Mladí si přejí být mobilní. Za těchto nových podmínek usilují národní systémy vzdělávání o vytváření vzdělávacích standardů, které odpovídají dnešnímu stavu a potřebám studentů. Rovnocenné vysokoškolské zkoušky a jejich vzájemné uznání poskytnou budoucím odborníkům možnosti najít si pracovní místa po celé Evropě a být konkurenceschopní. Znalosti cizích jazyků se staly klíčovými kvalifikacemi. Proto se cizojazyčnému vzdělávání věnuje mnoho pozornosti. V tomto příspěvku se analyzují tendence ve sféře ukrajinského vysokého školství, které přispívají k podpoře a standardizaci cizojazyčného vzdělávání.
 • Item
  Kurzy anglického a nemeckého jazyka pre pedagogických a vedeckých pracovníkov v rámci projektu moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť na slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Grežová, Ivana; Holúbeková, Andrea
  Ważnym czynnikiem wpływającym na nowoczesne społeczeństwo jest znajomość co najmniej jednego języka obcego. W środowisku akademickim ważną rolę odgrywa ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników naukowo-dydaktycznych. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy, jak również mobilność w ramach Unii Europejskiej (UE), jak również poza nią, nakładają na pracowników uniwersyteckich wysokie wymagania dotyczące znajomości języka obcego. Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (SUR) nawiązał do tych wymogów projektem pn. „Rozwój kapitału ludzkiego i zapewnienie jakości na SUR w Nitrze”. W ramach projektu Katedra Języków Obcych (KJO) przygotowała i zrealizowała kursy języka angielskiego i niemieckiego dla pracowników naukowo- zakres i dydaktycznych SUR. W niniejszym artykule opisano zakres i realizację poszczególnych kursów języka angielskiego i niemieckiego.
 • Item
  Standardisierung der Curricula für Wirtschaftsdeutsch an Hochschulen und Universitäten der Ukraine
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Zhdanova, Nataliya
  Tento příspěvek se věnuje otázce, jak nejlépe pracovat s problematikou rozdílů (tj. výchozí úrovně studentů, počtu učebních jednotek, hodnotících a zkušebních kritérií) ve výuce německého jazyka na různých vysokých školách a univerzitách na Ukrajině. Standardizace učebních osnov umožní srovnatelnost cizojazyčných dovedností a schopností absolventů. Toho se dosáhne požadavky na vzdělávání budoucích odborníků a manažerů popsaných v kurikulu, stanovenými postupy, cíli a hodnotícími kritérii i nabízenými obsahy, interdisciplinárním propojením a metodami, které jsou relevantní k povolání.
 • Item
  Gesunde Schulen in der deutsch-polnischen Grenzregion. Ein EU Projekt an der Hochschule Zittau/Görlitz
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Steinert, Erika
  Popisovaný německo-polský vývojový projekt „Zdravé školy a kvalifikace“ je v kompetenci Hochschule Zittau/Görlitz. Na projektu se podílejí polský kooperační partner Státní vysoká škola krkonošská v Jelení Hoře (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze) a Pedagogická fakulta univerzity v Lipsku. Projekt byl započat v dubnu 2011 a bude trvat tři roky. Financován je z prostředků podpůrného programu SNPL Evropské unie.
 • Item
  Kompetenzen des Lernenden im daf-Unterricht (aus der sicht des Landeskundlichen vorwissens)
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Tellinger, Dušan
  Każdy student na kursie lub studiach na uczelni wyższej powinien posiadać pewne kompetencje – kulturowe, komunikacyjne, społeczne oraz kompetencje językowe na pewnym poziomie. Dlatego należy tę podstawową wiedzę osób uczących się języka obcego w dalszym stopniu rozwijać i wszechstronnie wspierać. Obecnie oferowane są media elektroniczne, np. nagrania, filmiki, które są już od dawna szeroko wykorzystywane w nauczaniu języka. Zwłaszcza internet daje szeroki wachlarz możliwości. Istnieją nie tylko programydydaktyczne na nagraniach wideo, ale także filmy, seriale, względnie pojedyncze scenki, które można wykorzystać w procesie nauczania. Warto także inscenizować różne sytuacje z życia codziennego (np. w restauracji, w sklepie, u fryzjera lub lekarza, w teatrze, na koncercie itp.). Osoby uczące się otrzymają w ten sposób mocne fundamenty, co należy uwzględnić w kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka.