2022/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  INNOVATION OF ELECTRONIC CONTROL OF THE AIR FOR THE FIREPLACE STOVE
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Hykl, Josef
  Systém elektronické dusivky slouží k automatizovanému řízení rozvodu vzduchu v krbových kamnech bez zásahu člověka. Je navržen tak, aby splňoval stanovená kritéria, jako je primární a sekundární rozvod vzduchu, šetrnost k životnímu prostředí a snadná výměna a servis funkčních dílů. Klasická krbová kamna lze regulovat pomocí primárního a sekundárního vzduchu, které jsou ovládány manuálně nebo v kombinaci s automatickou klapkou. Běžný uživatel není schopen vyladit poměr primárního a sekundárního vzduchu v poměru, který je vyzkoušený ve státní zkušební laboratoři. Běžný uživatel většinou ani nezná pojmy sekundární a primární vzduch. Je tedy nezbytné systém ovládání vzduchu inovovat.
 • Item
  GEARBOX TEST RIG FOR SKYSPOTTER 150 HELICOPTER
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Bělík, Jan
  Bezpilotní vrtulník SkySpotter 150 je vyvinut firmou Modelárna LIAZ. Testovací zařízení pro převodovky vrtulníku nejsou standartní pracoviště. Je zde pohon provázaný s dynamometrem a axiálním zatěžovacím mechanismem simulujícím zatížení od rotoru na výstupním hřídeli převodovky. Proto je potřeba speciálního pracoviště. Byl navržen měřící řetězec včetně jednotlivých snímačů a konstrukce se speciální orientací dynamometru. Konstrukce má bezpečnostní prvky, které chrání testovací zařízení a její obsluhu. Testovací pracoviště je využito k vývoji nových generací vrtulníku. Dále slouží k ověřování parametrů nových převodovek, ale i k technické diagnostice převodovek při opakovaných kontrolách.
 • Item
  MODELING OF THE TEMPORAL BEHAVIOR OF THE SURFACE TEMPERATURE OF AN ISOLATION MATERIAL TEST SAMPLE UNDER AN AC LOW CURRENT ARC
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Fiß, Daniel; Kühnel, Stefan; Krzyszkowski, Ernest; Kornhuber, Stefan
  V tomto článku je představen výpočetní model, který lze použít k předpovědi ohřevu povrchů izolačních materiálů nízkoproudými vysokonapěťovými oblouky. Výboj je reprezentován tzv. tříválcovým modelem. Na jeho základě jsou vypočteny tepelné toky na povrchu izolačního materiálu a jeho ohřev pomocí tepelné kondukce a konvekce. Výsledky výpočtu jsou porovnány s měřením povrchové teploty na modelovém uspořádání. Celkový model velmi dobře reprodukuje dynamické chování ohřevu. Kvantitativní odchylky od měření se pohybují pouze v řádu několika procent.
 • Item
  SCREW SORTING APPLICATION WITH 6 DOF UR5E ROBOT ARM
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2022) Castillo Martinez, Hamid; Lara Romero, Emiliano; Ugalde Tinoco, Ricardo; Vogel, Christian
  V rámci modulu „Úvod do kolaborativních robotických systémů“ na Vysoké škole aplikovaných věd v Žitavě/Görlitz je třeba písemně zpracovat praktickou aplikaci robota s využitím kolaborativního robota a související interakci člověka s robotem. Cílem dokumentu je navrhnout aplikaci pro třídění šroubů tak, aby byly optimalizovány pohybové sekvence robota. Je třeba zohlednit bezpečnostní aspekty. Následně je třeba tento koncept teoreticky a/nebo prakticky realizovat. Provedené práce i výsledky se zaznamenávají do dokumentu. V tomto článku jsou uvedeny výsledky důkazu skupiny studentů. Dokument by měl poskytnout přehled možného postupu při koncepčním návrhu praktických robotických aplikací.