GEARBOX TEST RIG FOR SKYSPOTTER 150 HELICOPTER

Title Alternative:TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEVODOVKY VRTULNÍKU SKYSPOTTER 150
Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Bezpilotní vrtulník SkySpotter 150 je vyvinut firmou Modelárna LIAZ. Testovací zařízení pro převodovky vrtulníku nejsou standartní pracoviště. Je zde pohon provázaný s dynamometrem a axiálním zatěžovacím mechanismem simulujícím zatížení od rotoru na výstupním hřídeli převodovky. Proto je potřeba speciálního pracoviště. Byl navržen měřící řetězec včetně jednotlivých snímačů a konstrukce se speciální orientací dynamometru. Konstrukce má bezpečnostní prvky, které chrání testovací zařízení a její obsluhu. Testovací pracoviště je využito k vývoji nových generací vrtulníku. Dále slouží k ověřování parametrů nových převodovek, ale i k technické diagnostice převodovek při opakovaných kontrolách.
SkySpotter ist ein unbemannter Hubschrauber und wurde von der Firma Modelárna LIAZ entwickelt. Bei der Testanlage für die Getriebe des Hubschraubers handelt es sich um keinen Standardarbeitsplatz. Hier wird der Antrieb mit einem Dynamometer und einem Belastungsmechanismus verbunden, wobei der Belastungsmechanismus eine Belastung vom Rotor auf die Ausgangswelle des Getriebes simuliert. Daher bedarf es eines speziellen Arbeitsbereichs. Es wurden eine Messkette inklusive einzelner Abtaster sowie eine Konstruktion mit einem speziellen Orientierungsdynamometer entworfen. Die Konstruktion verfügt über Sicherheitselemente, welche die Testanlage und deren Bedienung schützt. Die Testanlage wird zur Entwicklung neuer Helikoptergenerationen genutzt. Weiter dient sie zur Überprüfung der Parameter neuer Getriebe, aber auch zur technischen Diagnostik der Getriebe bei wiederholten Kontrollen.
SkySpotter 150 is an unmanned helicopter introduced recently by Modelárna LIAZ. The gearbox test rig developed for this helicopter has an innovative design. The drive is combined with a dynamometer and an axial force mechanism, which simulates the load from the main rotor on the gearbox output shaft. It leads to a special solution. The measurement methodology was developed including all sensors and design of the rig with a non-traditionally oriented dynamometer. The design has safety features that protect the test rig components and operator. The test rig is used for many tests during the development and improvement of the new helicopter generation. It also serves for verifying the gearbox parameters during its lifetime; it means tests of new gearboxes as well as technical diagnostic during periodical inspections.
SkySpotter 150 to bezzałogowy śmigłowiec opracowany przez firmę Modelárna LIAZ. Stanowiska badawcze przekładni śmigłowca nie mają standardowej konstrukcji. Napęd jest połączony z dynamometrem i mechanizmem obciążenia osiowego, który symuluje obciążenie głównego wirnika na wale wyjściowym przekładni. Z tego powodu potrzebne jest zastosowanie specjalnego stanowiska. Opracowano tor pomiarowy obejmujący poszczególne czujniki oraz konstrukcję ze specjalnie ukierunkowanym dynamometrem. Konstrukcja posiada elementy bezpieczeństwa, które chronią stanowisko badawcze i jego obsługę. Stanowisko badawcze jest wykorzystywane do projektowania śmigłowców nowej generacji. Ponadto służy ono również do weryfikacji parametrów nowych przekładni, a także diagnostyki technicznej przekładni podczas przeglądów okresowych.
Description
Subject(s)
Angular gearbox, Test rig, Vibrations, Measurement
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN