2016/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXII 2016/1

Recenzovali:
RNDr. Přemysl Vaněk, CSc. - Akademie věd ČR doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D. - Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem

Browse