Využitelnost rozšířené reality při hraní deskové hry se simulovaným protihráčem

Abstract
Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která otestuje možnosti využití rozšířené reality při hraní deskové hry. Za tímto účelem byla vytvořena rešerše deskových her, aby usnadnila výběr hry vhodné k implementaci simulace pro rozšířenou realitu. Dále je vytvořena rešerše existujících zařízení pro rozšířenou realitu. Samotná aplikace realizuje simulaci hry Člověče, nezlob se!. Během tvorby aplikace byla snaha využít rozpoznávání herního plánu a figurek pomocí Vuforie a umožnit tak interakci fyzických figurek s virtuálními figurkami protihráče řízeného počítačem. Tento postup nakonec nebyl úspěšný a tak je implementováno náhradní řešení pomocí gest. Rozpoznávání a sledování herního plánu pomocí Vuforie proběhlo úspěšně.
The aim of this thesis is to create an application that tests the possibilities of using augmented reality when playing a board game. For this, a board games were classified to facilitate the selection of a game suitable for implementation of augmented reality simulation. Furthermore, a survey of existing augmented reality devices is created. The application itself implements a simulation of the game Ludo.During the development of the application, an attempt was made to use game plan and figure recognition using Vuforia to enable interaction of physical figures with virtual figures of a computer controlled opponent. In the end, this procedure was not successful, so an alternative solution using gestures is implemented. Recognition and tracking of the game plan using Vuforia was successful.
Description
Subject(s)
Člověče, nezlob se!, Desková hra, Hololens, Počítačový hráč, Rozpoznávání obrazu, Rozšířená realita, Unity, Vuforie, Augmented reality, Board game, Computer player, Hololens, Image recognition, Ludo, Unity, Vuforie
Citation
ISSN
ISBN