Negativní vliv mateřského jazyka při studentském překladu

Title Alternative:Interference of Mother Tongue in Students´ Translation Practice
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with interference of mother tongue in student´s translation practice and its classification. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part introduces this phenomenon from a wider perspective and provides a general idea of its content. The practical part is devoted to analysis of students´translations. For the purpose of the research we focused only on interference occurring on the level of lexis (lexical interference) and grammar, syntax (morpho-syntactic).
Tato bakalářská práce se zabývá negativním vlivem mateřského jazyka neboli interferencí při studentském překladu a její klasifikací. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o tomto jevu z hlediska všeobecného a tím nám umožňuje získat přehled o jejím obsahu. Praktická část je věnována samotné analýze studentských překladů. Pro potřeby analýzy jsme se zaměřili pouze na interferenci vyskytující se na úrovni slova (lexikální interference)a gramatiky, syntaxe (morfo-syntaktická interference).
Description
katedra: KAJ; rozsah: 73 s. přílohy: 5 s.
Subject(s)
mother tongue interference, lexical, morpho-syntactic, translation, translation techniques, errors, source language, target language, interlanguage, negativní vliv mateřského jazyka - interference, lexikální, morfo-syntaktická, překlad, překladové metody, chyby, výchozí jazyk, cílový jazyk, přechodný jazyk
Citation
ISSN
ISBN