Compression behaviour and elastic recovery of highloft materials (Kelvin-Maxwell model)

Title Alternative:Zachowanie wysoko objętościowych materiałów przy kompresji i elastycznym odkształceniu (Model Kelvina-Maxwella)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Chování při kompresi a pružné zotavení vysoce objemných materiálů lze popsat pomocí Kelvinova-Maxwellova reologického modelu. Jde o sériové spojení Kelvinova modelu (paralelní spojení newtonovské viskózní kapaliny a hookovské elastické látky) a Maxwellova modelu (sériová kombinace newtonovské viskózní kapaliny a hookovské elastické látky). Tato kombinace je schopna obsáhnout plastickou deformaci i relaxační chování. Uvádíme algoritmus, jak určit vstupní parametry pro tento reologický model pomocí experimentálních dat v případě, že zátěžová fáze probíhá při konstantním napětí po dobu t0 .
Zachowanie przy kompresji i elastycznym odkształceniu wysoko objętościowych materiałów można opisać przy wykorzystaniu reologicznego modelu Kelvina-Maxwella. Jest to szeregowe połączenie modelu Kelvina (równoległe połączenie lepkiej cieczy Newtona i materiału elastycznego Hooka) oraz modelu Maxwella (szeregowe połączenie lepkiej cieczy Newtona i materiału elastycznego Hooka). To połączenie jest w stanie objąć zniekształcenie plastyczne oraz odkształcenie (zachowanie "relaksu"). Prezentujemy algorytm w celu określenia parametrów wejściowych dla tego modelu reologicznego przy pomocy danych doświadczalnych, gdy faza obciążenia odbywa się przy stałym napięciu przez czas t0 .
The behavior in compression and the elastic recovery of highsloft materials can be described by a Kelvin-Maxwell rheological model. The proposed model is a serial combination of the Kelvin model (parallel connection of Newtonian viscous fluids and elastic materials) and the Maxwell model (serial combination of Newtonian viscous fluids and elastic materials). This combination is able to cover the plastic deformation and relaxation behavior.
In this paper an algorithm for the determination of the input parameters of the proposed rheological model based on experimental data on condition that the load phase is carried out
at constant stress for the time t0 will be presented.
Das Verhalten von hochflorigen (highloft) Materialien unter Druckbelastung und deren elastische Erholung kann durch ein Kelvin-Maxwell Modell beschrieben werden. Es ist dies die Reihenschaltung eines Kelvin-Modells (Parallelschaltung von Newtonschen viskosen Flüssigkeiten und elastischen Materialien) und eines Maxwell-Modells (serielle Kombination von Newtonschen viskosen Flüssigkeiten und elastischen Materialien). Diese Kombination ist in der Lage, die plastische Verformung und das Relaxationsverhalten abzubilden. Es wird ein Algorithmus vorgestellt, mit dem die relevanten Parameter für das beschriebene rheologische Modell aus experimentellen Daten bestimmt werden können, wenn die Belastungsphase der Zeit t0 unter konstanter Spannung erfolgt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN