Principy řízení zásob

Title Alternative:Principles of inventory management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis was to verify the possibilities of the stock management improvement in the company PRECIOSA ORNELA, a.s., in particular the production manufactured in the glassworks Polubný. In order to achieve the objectives of this thesis it was necessary to get acquainted with the issue of logistics and to focus mainly on the issues of stock management. The first task was to analyze ABC products manufactured in the glassworks Polubný, which were divided into categories A, B and C. The second task was to determine the economic order quantity, whereby the recommended order quantity was set at the lowest possible costs possible. The procedure of the safety stock determination complemented the above outlined process. The changes in the stock management, which stemmed from the results, were recommended as well as further steps for improvement.
Cílem diplomové práce bylo ověřit možnosti zlepšení způsobu řízení zásob ve společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., konkrétně produkce vyráběné na huti Polubný. Pro dosažení cíle bylo nutné seznámit se s problematikou především vnitropodnikové logistiky a zaměřit se hlavně na problematiku řízení zásob. Prvním úkolem bylo provedení analýzy ABC výrobků vyráběných na huti Polubný, čímž byly rozděleny do kategorií A, B a C. Druhým úkolem bylo stanovení ekonomického objednacího množství, pomocí něhož bylo pak stanoveno doporučené objednací množství při co možná nejnižších možných nákladech. Pro doplnění byl nastíněn postup stanovení výše pojistné zásoby. Na základě získaných výsledků byla doporučena změna způsobu řízení zásob a navrženy další kroky pro zlepšení.
Description
katedra: KOB; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 90 s.
Subject(s)
logistics, warehouse, stock management systems, stock management models, abc analysis, economic order quantity, safety stock, logistika, skladování, systémy řízení zásob, modely řízení zásob, analýza abc, ekonomické objednací množství, pojistná zásoba
Citation
ISSN
ISBN