Vztah středoškolských žáků a učitelů k využití sociálních sítí ve vzdělávání

Title Alternative:Use of social networks in education in opinions of high school students and teachers
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se možností využívání sociálních sítí v oblasti vzdělávání středoškolských žáků. Práce poskytuje úvod do oblasti sociálních médií a sítí, které zároveň spojuje se světem středoškolského vzdělávání, učitelů a žáků. Prostřednictvím kvalitativního šetření mezi žáky a učiteli střední školy zjišťuje, jaký vztah mají obě skupiny k různým možnostem vzdělávání na Facebooku, zda jsou jim nakloněni či nikoli, analyzuje využití sociálních sítí k tomuto účelu, zaměřuje se na doporučení, jakým způsobem se škola může na sociálních sítích orientovat a vydat, aby oslovila nejen své stávající žáky, ale také potenciální uchazeče o studium či širokou veřejnost.
Thesis is focused on problems concerning utilization options of social networks in afield of education of high school students. The thesis contains an introduction to thescope of social media and networks. It points at a link between this field and the worldof high school education, teachers and pupils. A qualitative survey is used as a tool toreveal what opinion high school students and teachers have on education on Facebook,whether they are open to it or not. As a conclusion the thesis analyses a use of socialnetworks for the purpose of high school education and presentation. It focuses onrecommendation and the way how a high school could represent itself and behave onFacebook in order to attract not just current students but also potential students and thepublic.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN