Konkurenční prostředí firmy

Title Alternative:Competitive environment of the company Abrasiv, a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor´s work deals with investigation of competitive environment of Abrasiv Company on the Czech market of abrasive products. It consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with possibilities of market dividing, with focus on monitoring of competition and ways how obtain the necessary information from competitive environment. The practical part deals shortly with history, fabric and survey of abrasive products and characters of the biggest competitors on the market. Further on, there are assessment indicators, which include financial indicators, price indicators, sale volumes or product types. On the basic of these indicators the position of the company on the Czech market of abrasive products is determined. The result of the practical part should help the Abrasiv Company in finding and strengthen the company position on the Czech market.
Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem konkurenčního prostředí firmy Abrasiv, a.s. na českém trhu brusných výrobků. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Část teoretická pojednává o rozdělení trhu, zaměřuje se na význam sledování konkurence a způsoby získávání potřebných informací z konkurenčního prostředí. Praktická část charakterizuje firmu Abrasiv, a.s. včetně krátké zmínky o historii, struktuře a přehledu brusného sortimentu firmy a také profily největších konkurentů firmy na trhu. Součástí práce jsou hodnotící ukazatelé, kde jsou zahrnuty ukazatelé finanční, ukazatelé úrovně cen vybraných výrobků, prodeje či produktu. Na základě těchto ukazatelů je stanovena pozice firmy Abrasiv, a.s. na českém trhu brusných výrobků. Výsledek této práce je především určen pro firmu Abrasiv, a.s. a má sloužit k zjištění a posilování pozice firmy na českém trhu.
Description
katedra: KMG; rozsah: 36 s.
Subject(s)
characteristic and analysis of competitors, business firm, abrasive products, assessment indicators, position on the market, charakteristika a analýza konkurence, obchodní firma, brusné výrobky, hodnotící ukazatelé, pozice na trhu
Citation
ISSN
ISBN