Kritika technologické civilizace v díle Konrada Lorenze a jeho následovníků

Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou a interpretací argumentů týkajících se kritiky technické civilizace v díle Konrada Lorenze a jeho následovníků. Práce rozebírá problémy současného technologického pokroku, zejména jeho negativní dopady na životní prostředí. Dále se práce zabývá rozšířeným tématem nebezpečí moderní umělé inteligence, které není v klasických Lorenzových pracích konceptualizováno. Součástí práce je i vlastní analýza problematiky.
This bachelor thesis deals with an analysis and an interpretation of arguments about criticism of technological civilization in the works of Konrad Lorenz and his followers. This thesis analyses problems of current technological development, mainly its negative impact on environment. Furthermore, the thesis focuses on a wide-spread topic of danger of modern artificial intelligence which is not included in Lorenz's works. A part of this thesis is also my own analysis of the issue.
Description
Subject(s)
Technologická civilizace, pokrok, ztráta lidskosti, dynamika vývoje, devastace planety, umělá inteligence, superinteligence, Technological civilization, progress, loss of humanity, dynamism of development, devastation of planet, artificial intelligence, superintelligence
Citation
ISSN
ISBN