Parametrizace EC utahovaček pomocí statistických metod

Title Alternative:Parametrization of the EC nutrunners with the use of statistical methods
Abstract
Bakalářská práce se zabývá nastavením a kontrolou požadovaných parametrů EC utahovaček. V teoretické části této bakalářské práce jsou představeny a popsány statistické metody, které s danou problematikou úzce souvisí. Následně je vysvětlen pojem metrologie včetně kalibrací měřidel, především pak EC utahovaček. Smyslem praktické části je analýza současného stavu evidence a vyhodnocování způsobilosti EC utahovaček ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a návrh nového, zjednodušeného a přehlednějšího systému, který bude ze statistického hlediska zcela správný.
Description
49 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
statistical methods, statistické metody
Citation
ISSN
ISBN