Tělesná výchova základních a Waldorfských škol

Title Alternative:Physical Education at Basic and Waldorf Schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this dissertation Physical Education at Basic and Waldorf Schools was to compare Physical education at basic and Waldorf schools. In comparism of theoretical level we found out that the Physical education at Waldorf schools is based on enjoyment of the motion. At basic schools students are learnt to influence their health by motional activity that is included in educational programmes of Waldorf and basic schools. In practical level we compared Physical education in the 6th and 7th classes. The experiment took place at two different schools with similar amount of student but distinctive Educational Programme. However, we got to know that the environment, curriculum and teachers of Physical education are not different at all. We evaluated students of 6th and 7th year of the chosen schools by test ?battery? Fitnessgram. We compared the results and we found out similar level of health efficiency with divergences of particular units. The mechanism of verification of presumptions in healthy development of the students was missing at tested schools.
Hlavním cílem diplomové práce Tělesná výchova základních a waldorfských škol bylo porovnat tělesnou výchovu v rámci výuky na waldorfské a základní škole. Porovnáním v rovině teoretické jsme zjistili, že tělesná výchova (dále TV) waldorfských škol je založena na prožitku pohybu a TV základních škol učí žáka dlouhodobě ovlivňovat aktivní zdraví pohybovou aktivitou, což vychází ze vzdělávacích programů waldorfská škola a základní škola. V praktické části jsme porovnávali TV v 6. a 7.ročnících. Experiment proběhl na dvou školách s obdobným počtem dětí, ale s různým vzdělávacím programem. Dospěli jsme k závěru, že prostředí, učivo ani učitelé TV se výrazně neliší. Žáky 6. a 7. ročníků vybraných škol jsme evaluovali pomocí testovací baterie FITNESSGRAM. Porovnáním výsledků jsme zjistili obdobnou úroveň zdravotně orientované zdatnosti s odchylkami v jednotlivých složkách. Ve výuce TV ve vybraných školách chybí mechanismus ověřování předpokladů zdravého rozvoje žáků.
Description
katedra: KTV; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 75 s.
Subject(s)
waldorf school, basic school, physical education and health of the students, waldorfská škola, základní škola, tělesná výchova a zdraví žáků
Citation
ISSN
ISBN