Využití groupwarových systémů pro vnitřní integraci informačních systémů na obecních úřadech s rozšířenou působností

Title Alternative:Groupware Systems In Use For Integration of Information Systems in Municipal Offices with Extended Competence
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main goal of this work is to explain integration of groupware system to municipal office with extended competence using subsidies from European funds. The work is divided into three parts, the first part deals with the history and development of groupware system Lotus Notes from the earliest days until now. The second part describes the challenges of the Ministry of Interior to improve services provided by public authorities. The third part is the system integration solution provided by implementation of GOVER-INFO to municipal offices with extended competence including building a technological center. In the end of my work I design metrics for review of the system integration and from it I derive economic evaluation of whole project.
Hlavním cílem práce je přiblížit integraci groupwarového systému na městské úřady typu ORP s využitím dotací z Evropských fondů. Práce je rozdělena na tři části. V první části se zabývám vysvětlením pojmu groupware. Dále potom historií a vývojem groupwarového systému Lotus Notes od úplných počátků až do současnosti. V druhé části mám teoreticky vysvětleno, co znamenají výzvy z Ministerstva vnitra a podrobněji popsány výzvy na zkvalitnění služeb poskytovaným veřejnou správou. A ve třetí části je řešení integrace systému GOVER-INFO na úřad ORP spolu s vybudováním technologického centra. V závěru mám potom návrh metrik pro hodnocení integrace systému na úřad ORP a z něj je pak odvozeno ekonomické zhodnocení.
Description
katedra: KIN; rozsah: 52
Subject(s)
groupware, integration, lotus notes, information system, urban district office, public administration, groupware, integrace, lotus notes, informační systém, městský úřad orp, veřejná správa
Citation
ISSN
ISBN