Interní komunikace ve vybrané firmě

Title Alternative:Internal communication in seleted company
Abstract
Tématem diplomové práce je interní komunikace ve vybrané firmě, její analýza a návrh opatření k jejímu zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá interní komunikací, jako důležitou součástí vnitropodnikové kultury. Praktická část popisuje současnou situaci ve společnosti, vyhodnocuje provedenou analýzu a pokouší se najít doporučení pro lepší fungování komunikace, která může přispět k efektivnímu chodu společnosti a dosažení strategických cílů.
Description
69 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
human communication, komunikace (sdělování)
Citation
ISSN
ISBN