Volný čas dětí

Title Alternative:Children´s Leisure Time
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou volného času dětí mladšího školního věku, konkrétně dětí z vybraných ročníků základní školy a základní školy praktické. Cílem práce bylo zjistit, jak tyto děti tráví volný čas a navrhnout způsoby vedoucí ke zlepšení zjištěného stavu. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti volného času dětí a uvedla instituce, které umožňují trávení volného času v Liberci. V praktické části byly metodou rozhovoru zjišťovány rozdíly v trávení volného času dětí ze základní školy a dětí ze základní školy praktické. Porovnávány mezi sebou byly také první a páté ročníky těchto škol. Výsledky praktické části ukázaly, že většina dětí využívá svůj volný čas ke smysluplné činnosti. Přičemž lépe jsou na tom děti ze základní školy, tyto děti více využívají nabízených volnočasových aktivit. Děti ze základní školy praktické tráví svůj volný čas spíše pasivními činnostmi. To je způsobeno tím, že jejich charakteristickým rysem je snížená autoedukace. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření směřující především k rodičům, kteří by měli své děti více podněcovat k aktivnímu trávení volného času.
Description
69 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
leisure, school children, volný čas, děti školního věku
Citation
ISSN
ISBN