Zhodnocení prodejního procesu klíčových výrobků do zahraničí u vybraného podniku

Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení prodejního procesu klíčových výrobků do zahraničí u české společnosti BUSCH VÝROBA CZ s.r.o., která je součástí německé nadnárodní společnosti Busch Vacuum Pumps and Systems. Teoretická část je zaměřena na informace týkající se mezinárodního obchodu, nadnárodních společností a v nich probíhajícího procesu distribuce. Cílem diplomové práce je zhodnocení prodejního procesu u jmenované společnosti a na základě výsledků jeho analýzy navržení určitých nástrojů, které zlepší a zefektivní daný proces. Analýza prodejního procesu je realizována s podporou dotazníkového šetření, které odhaluje problematické oblasti týkající se především komunikace pracovníků s firemními zákazníky. Pro zlepšení procesu je navrženo několik nástrojů, například implementace CRM systému, díky kterému nastane zlepšení komunikace s prodejními partnery, nebo tzv. checklist, s jehož pomocí je možné kontrolovat postupné plnění jednotlivých činností nutných pro úspěšnou realizaci zakázky.
This diploma thesis is focused on an evaluation of sales process of key products in the Czech company BUSCH VÝROBA CZ s. r. o., which is a part of the German multinational corporation Busch Vacuum Pumps and Systems. The theoretical part is focused on information regarding an international trade, multinational corporations and a distribution process. The aim of the diploma thesis is to evaluate the sales process of this company and to suggest certain tools based on its outcome for improvement of the process. The analysis of the sales process is performed through survey. It has pointed out some problematic areas related mostly to a communication of sales employees with company's customers. To enhance the process there were few tools proposed, for example an implementation of CRM system thanks to which the communication with sales partners will improve, eventually also so-called checklist through which it is possible to monitor gradual fulfilment of individual activities necessary for successful implementation of a sales order.
Description
Subject(s)
Nadnárodní společnost, mezinárodní obchod, distribuce, intra-firemní obchod, Multinational Corporation, international trade, distribution, intra-firm trade
Citation
ISSN
ISBN