Environmental policy of the Czech republic

Title Alternative:Polityka środowiskowa Republiki czeskiej
dc.contributor.authorBartošová, Monika
dc.contributor.authorVondráčková, Marie
dc.date.accessioned2017-11-14
dc.date.available2017-11-14
dc.date.issued2011
dc.description.abstractK ochraně životního prostředí slouží velká řada environmentálních nástrojů, ať již zákonných či dobrovolných. Cílem článku je definovat environmentální politiku ČR, klasifikovat její nástroje a podrobněji se zaměřit na některé z nich. Nejprve článek klasifikuje environmentální politiku státu z hlediska dokumentu o Státní politice životního prostředí ČR a vyjmenovává environmentální nástroje, které dokument stanovuje. Dále se článek zaměřuje na zhodnocení dosavadního průběhu Ekologické daňové reformy, jako jednoho z nástrojů ovlivňujících životní prostředí v rámci environmentální politiky státu. V poslední části se článek podrobněji zabývá environmentálním účetnictvím, jako dobrovolným nástrojem státní politiky životního prostředí a to jak z mikroekonomického hlediska, tak z hlediska makroekonomického.cs
dc.description.abstractDo celów ochrony środowiska służy wiele narzędzi środowiskowych, wynikających z przepisów prawa lub podejmowanych dobrowolnie. Celem artykułu jest zdefiniowanie polityki środowiskowej RCz, klasyfikacja jej narzędzi oraz szczegółowa analiza niektórych spośród nich. W pierwszej kolejności w artykule zklasyfikowano politykę środowiskową państwa z punktu widzenia dokumentu Państwowej Polityki Środowiskowej RCz oraz wymieniono narzędzia środowiskowe wskazane w tym dokumencie. Następnie skupiono się na ocenie dotychczasowego przebiegu Ekologicznej Reformy Podatkowej, będącej jednym z narzędzi wpływających na środowisko naturalne w ramach polityki środowiskowej państwa. W ostatniej części artykułu przedstawiono szczegółowo rachunkowość środowiskową, będącą dobrowolnym narzędziem państwowej polityki środowiskowej, ujmując ją zarówno w aspekcie mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym.pl
dc.description.abstractVarious legal and voluntary types of environmental tools are used for environmental protection. This article aims at defining the environmental policy of the Czech Republic, classifying its tools and focusing on some of them in depth. First, the article classifies the environmental policy from the point of view of the National Policy on environment and it lists the environmental tools listed in the National Policy document. The other part is focused on the appraisal of the ecological tax reform up to now as one of the tools influencing the environment within the environmental policy of the state. In the final part the article focuses on the environmental accounting in more detail, as a voluntary instrument of the state environmental policy.en
dc.description.abstractUm die Umwelt zu erhalten, müssen wir die negativen Umweltauswirkungen identifizieren und kontrollieren und auch vermeiden. Für den Umweltschutz gibt es viele Instrumente, nicht nur gesetzliche, sondern auch freiwillige. Das Ziel des Artikels ist es, die Umweltpolitik der Tschechischen Republik zu definieren, ihre Instrumente zu klassifizieren und manche im Detail zu beschreiben. Am Anfang erklärt der Artikel die Staatsumweltpolitik aus der Sicht des Dokuments „Die Staatsumweltpolitik der Tschechischen Republik“ und zählt die Instrumente auf, die das Dokument festsetzt. Weiter beschreibt der Artikel die Bewertung des ökologischen und steuerlichen Reformprozesses als ein Instrument, das die Umwelt im Rahmen der Umweltpolitik beinflusst. Im letzten Teil konzentriert sich der Artikel im Detail auf die Umweltbuchhaltung als eines der freiwilligen Instrumente der Umweltstaatspolitik aus makro- und mikrowirtschaflicher Sicht.de
dc.formattextcs
dc.format.extent12 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2011_3_02
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21284
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonPrincipy a harmonogram ekologické daňové reformy [online]. Praha: MŽP ČR, 2002. [cit. 2011-09-20]. Dostupný z www: w
dc.relation.isbasedoncz/principy_harmonogram/$FILE/OEN-Koncepce-20070104.pdf>
dc.relation.isbasedonEkologická daňová reforma [online]. Praha: Hnutí duha, 2008. [cit. 2011-09-28]. Dostupný z www:
dc.relation.isbasedonEcological tax reform [online]. Bonn, Institute for European Environmental Policy, 2005. [cit. 2011-10-21]. Dostupné z www:
dc.relation.isbasedonVýsledky daňového řízení 2010, 2009, 2008 [online]. Praha: Celní správa ČR, 2011. [cit. 2011-09-28]. Dostupné z www:
dc.relation.isbasedonvysledky-celniho-a-danoveho- rizeni.aspx>
dc.relation.isbasedonČSSZ: pojistné na sociální zabezpečení se daří vybírat úspěšně [online]. Praha: ČSSZ, 2011. [cit. 2011-09-28]. Dostupný z www: m
dc.relation.isbasedontiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/cssz-pojistne-na-socialni-zabezpeceni-se-dari- vybirat-uspesne.htm>
dc.relation.isbasedonDaňová statistika za roky 2005-2009 [online]. Praha: MFČR, 2011. [cit. 2011-09-28].
dc.relation.isbasedonDostupné z www: f
dc.relation.isbasedonstatistika.html>
dc.relation.isbasedonStátní politika životního prostředí [online]. Praha MŽP ČR, 2001. [cit. 2011-09-29]. Dostupné z pub2.nsf/$pid/MZPMSFHW5QFD/$FILE/statni_politika_zp.pdf >
dc.relation.isbasedonBARTELMUS, P., STAHMER, C., TONGEREN, J. Integrated environmental and economic accounting: framework for a SNA satellite system. Review of Income and Wealth, vol. 37, iss. 2, pages 111-148. June 1991. ISSN: 1475-4991.
dc.relation.isbasedonSystem of Environmnetal-Economic accounts (SEEA) [online]. New York, United Nations Publications Board, 2011. [cit. 2011-09-12]. Dostupné z >
dc.relation.isbasedonHYRŠLOVÁ, J. Využití environmentálního manažerského účetnictví na podporu rozhodovacích procesů v podniku [online]. Praha MŽP ČR, 2005. [cit. 2011-09-11].
dc.relation.isbasedonz
dc.relation.isbasedonC125708B001BA67A/$file/planeta7_web.pdf>
dc.relation.isbasedonMetodický pokyn pro zavádění environmentálního manažerského účetnictví 2002[online]. Praha MŽP ČR, 2002. [cit. 2011-08-31]. Dostupný z www:
dc.relation.isbasedonHŘEBÍČEK, J., KONKRMENT, L. Standardizace environmentálního reporting v České republice. Environmentální účetnictví na mikroekonomické úrovni, vol. 15, iss. 2/2006, pages 5-9. 2006. ISSN: 1801-6898.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleEnvironmental policy of the Czech republicen
dc.title.alternativePolityka środowiskowa Republiki czeskiejpl
dc.title.alternativeEnvironmentální politika ČRcs
dc.title.alternativeUmweltpolitikde
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage28
local.citation.spage17
local.fulltextyesen
local.identifier.publikace1745
local.relation.issue3
local.relation.volume17
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2011_3_02.pdf
Size:
289.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: