Kostkové z Postupic v období husitských válek

Title Alternative:Kostkové of Postupice in the period of the Hussites wars
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the Kostka of Postupice noble family during the first half of the 15th century. Through Vilém I. Kostka of Postupice the life of a member of the lower nobility during the Hussite Wars is depicted. Vilém joined the Hussites as an unknown nobleman but during the revolution he became one of the most important persons of the Hussite Bohemia thanks to his political foresight. He was an excellent politician, warrior and diplomatist and he participated in most of the key military?political affairs of the Hussite Wars. Together with his political rise the family estate was established and quickly extended. This estate was systematically developed by his sons Bohuš I., Zdeněk III., Albrecht and Jan during the 15th century. Thanks to their effort the estate could compare with the dominions of the wealthiest landlords.
Diplomová práce se zabývá šlechtickým rodem Kostků z Postupic v první polovině 15. století. Na postavě Viléma I. Kostky z Postupic popisuje osudy příslušníka nižší šlechty v husitské revoluci. Vilém vstoupil do řad husitů jako bezvýznamný šlechtic a v průběhu revoluce se díky své politické prozíravosti zařadil mezi nejvýznamnější představitele Českého království. Jako schopný politik, válečník a diplomat se zúčastnil většiny zásadních vojensko?politických událostí husitské revoluce. Ruku v ruce s jeho politickým vzestupem došlo ke vzniku a rychlému rozšíření majetkové základny rodu. Tyto majetky ve druhé polovině 15. století systematicky rozšiřovali Vilémovi synové Bohuš I., Zdeněk III., Albrecht a Jan I. Díky tomu se mohl majetek Kostků z Postupic na konci tohoto století směle měřit s dominii nejbohatších pánů.
Description
katedra: KHI; přílohy: CD; rozsah: 95 s.
Subject(s)
Kostkové of Postupice, Vilém I. Kostka of Postupice, Bohuš I. Kostka of Postupice, Zdeněk III. Kostka of Postupice, Albrecht Kostka of Postupice, Jan I. Kostka of Postupice, hussites, hussite revolution, nobility, Litomyšl, Sigismund of Luxemburg, Kostkové z Postupic, Vilém I. Kostka z Postupic, Bohuš I. Kostka z Postupic, Zdeněk III. Kostka z Postupic, Albrecht Kostka z Postupic, Jan I. Kostka z Postupic, husité, husitská revoluce, šlechta, Litomyšl, Zikmund Lucemburský
Citation
ISSN
ISBN