Neverbální projevy lhaní v knihách pro dospívající

dc.contributor
dc.contributor.advisorExnerová Stanislava, PhDr. : 54991
dc.contributor.authorPetráková, Kristýna
dc.date.accessioned2021-03-02T04:36:06Z
dc.date.available2021-03-02T04:36:06Z
dc.date.committed2019-4-30
dc.date.defense2020-09-03
dc.date.submitted2018-4-20
dc.date.updated2020-9-4
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje především na neverbální projevy, které jedinci vyjadřují při lhaní. Práce se zabývá interpersonální i intrapersonální komunikací, speciálně na komunikaci neverbální. V práci jsou charakterizovány jednotlivé kategorie neverbálních signálů a následně jsou vložené do souvislosti se lhaním. Hlavní součást této práce tvoří praktická část, která se zabývá neverbálními projevy lhaní v populárně naučných knihách. Pro tuto analýzu byly zvolené knihy, které se odlišují svým přístupem k detekování lhajících osob.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses mainly on non-verbal expressions that individuals employ when lying. The thesis deals with interpersonal and intrapersonal communication, especially for nonverbal communication. The thesis characterizes individual categories of nonverbal signals which are later inserted into the context of lying. An important part of this thesis is the practical part, which deals with nonverbal manifestations of lying in popular science books. For this analysis purpose were chosen such books which differ in their approach to detect lying people.en
dc.description.mark
dc.format48 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202102622
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/159904
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonMYNAŘÍKOVÁ, Lenka. Psychologie lži. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5472-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonVYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonEKMAN, Paul a Wallace V. FRIESEN. Emoce pod maskou: poznám, co si myslíš, podle toho, jak se tváříš. I. vydání. Přeložil Jiří FADRNÝ. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0422-1
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonEKMAN, Paul. Odhalené emoce: naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. Přeložil Eva NEVRLÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2015. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-81-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonGLASS, Lillian. Lháři a jejich řeč těla: jak prohlédnout finty, přetvářku a lži, které každý den slýcháte od lidí. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0220-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKomunikacecs
dc.subjectneverbální signálycs
dc.subjectemocecs
dc.subjectprožívánícs
dc.subjectmaskovánícs
dc.subjectlhanícs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectnonverbal signalsen
dc.subjectemotionsen
dc.subjectexperienceen
dc.subjectrealityen
dc.subjectlyingen
dc.subjectdetectionen
dc.titleNeverbální projevy lhaní v knihách pro dospívajícícs
dc.titleNonverbal Expressions of Lying in Books for Teensen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineCJ-HU
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKFL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000246
local.identifier.stag38136
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06676504
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2622
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Kristyna_Petrakova.pdf
Size:
605.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Petrakova_posudek_vedouci.pdf
Size:
184.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Petrakova_posudek_opon.pdf
Size:
755.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
sken_obhajoba_Petrakova.pdf
Size:
57.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP