Pop-up chutí Broumovska

Abstract
Cílem práce je poskytnout účastníkům pop-up hostiny ucelený, nejen gastronomický zážitek, ale přiblížit Broumovsko v celkovém kontextu. Prostřednictvím performance, která je mou reakcí na současnou gastronomii i vztah k Broumovsku, přiblížím účastníků místa i události pomocí jídla, jeho nečekaného podávání a audiovizuálního doprovodu.
The aim of this work is to provide comprehensive, not only gastronomic experience to guests and explicate Broumovsko in the overall context. Trough performance that is my reaction to current gastronomy and my relationship to Broumovsko I explain places and history with food, unexpected plating and audiovisual accompaniment.
Description
Subject(s)
Broumovsko, gastronomie, jídlo, pop-up, kultura, umělecká instalace, historie, Broumovsko, gastronomy, food, culture, atristic installation, history
Citation
ISSN
ISBN