Drogová závislost mládeže

Title Alternative:Drug Addiction of the Young
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My thesis deals with youth drug addiction. This topic, I chose for the reason that it is steadily decreasing the children  age, at which the first experimentation with addictive substances occurs. The aim of this work was to determine the circumstances and the reasons that lead young people to attempt to drug use. The information obtained can be used in the development of preventive measures in youth drug problems. The first part describes a brief history of drugs, basic division, the causes and reasons for addiction. The empirical part contains the survey results, which are displayed in tables and graphs for easy visibility gauner.
Bakalářská práce se zabývá drogovou závislostí mládeže. Toto téma jsem si vybral z důvodu stále se snižujícího věku dětí, při kterém dochází k prvnímu experimentování s návykovými látkami. Cílem práce bylo zjistit okolnosti a důvody, které vedou mládež k pokusům o užívání drog. Získané informace mohou být využity při tvorbě preventivních opatření v oblasti drogové problematiky mládeže. V první části práce je popsána stručná historie drog, základní dělení, příčiny a důvody závislosti. Empirická část obsahuje výsledky průzkumu, které jsou zobrazeny v tabulkách a grafech pro snadnější přehlednost získaných dat.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 65 s. (102 071 znaků)
Subject(s)
drugs, dependence on sth, drug addiction, toxicomanie, effects, availability, youth, children, research, statistics, risk groups, prevention, drogy, závislost, toxikomanie, účinky, dostupnost, mládež, děti, průzkum, statistika, rizikové skupiny, prevence
Citation
ISSN
ISBN