Komunikační strategie vybrané firmy

dc.contributorVabroušek Karel, Ing.
dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŽídková, Jolana
dc.contributor.otherSkolitel : 54839 Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
dc.contributor.otherKonzultant : 64622 Dugin Andrey, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64387 Čadan Martin, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-07
dc.date.defense2015-06-17
dc.date.submitted2014-10-31
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navržení strategického směru marketingové komunikace s ohledem na formování pozitivní image na základě opatření tvorby firemní identity vybrané firmy. První část popisuje vymezení marketingové komunikace vzhledem k marketingu a její specifika na průmyslových trzích, teoretická východiska firemní identity, jejích složek a vysvětluje vliv společenské zodpovědnosti firem na tvorbu jejich image. Na samém počátku praktické části je provedena SWOT analýza firmy, následuje popis současných nástrojů komunikačního mixu a firemní identity s doposud provedenými aktivitami společensky zodpovědné firmy včetně vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců. Hlavním přínosem diplomové práce je identifikace absentujících nástrojů komunikačního mixu, konceptu firemní identity společensky zodpovědné firmy a jejich následná deklarace s doporučeným způsobem implementace do podnikových procesů s ohledem na žádoucí firemní image.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to propose a strategic direction of marketing communication with regard to the formation of a positive image on the grounds of creating a corporate identity for the selected company. The first part describes the definition of marketing communication in relation to marketing and its specifics in industrial markets, theoretical principles of corporate identity, its components, and explains the impact of corporate social responsibility on the creation of their image. At the very beginning of the practical a SWOT analysis of the company is done, followed by a description of the current instruments of promotional mix and corporate identity with the activities carried out thus far by a socially responsible company, including the evaluation of a questionnaire survey of employee satisfaction. The main contribution of this thesis is to identify missing instruments of promotional mix, the concept of corporate identity of corporate social responsibility and their subsequent declaration along with the recommended meathod for implementation of business processes with respect to the desired corporate image.en
dc.description.mark
dc.format88 s. (133 967 zn.), př. 11 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 2 ROMy
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24749
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonDAHLEN, M., F. LANGE and T. SMITH. Marketing communications: a brand narrative approach. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-0-470-31992-5.
dc.relation.isbasedonLAMB, C. W., J. F. HAIR and C. MCDANIEL. MKTG 7. 7th ed. Ohio: South-Western: Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-285-09186-0.
dc.relation.isbasedonPŘIKRYLOVÁ, J. a H. JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.
dc.relation.isbasedonSVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.
dc.relation.isbasedonVYSEKALOVÁ, J. a J. MIKEŠ. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5.
dc.relation.isbasedonZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2049-4.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectB-to-Bcs
dc.subjectCSRcs
dc.subjectdirect mailcs
dc.subjectetický kodexcs
dc.subjectfiremní hodnotycs
dc.subjectfiremní identitacs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectposlánícs
dc.subjectvizecs
dc.subjectB-to-Ben
dc.subjectCSRen
dc.subjectdirect mailen
dc.subjectcode of ethicsen
dc.subjectcorporate valuesen
dc.subjectcorporate identityen
dc.subjectpromotion mixen
dc.subjectmissionen
dc.subjectvisionen
dc.subject.verbisidentita organizacecs
dc.titleKomunikační strategie vybrané firmycs
dc.titleCommunication Strategy of a Selected Companyen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag30871
local.identifier.verbis484788
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:18:57cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Komunikacni_strategie_vybrane_firmy_Jolana_Zidkova.pdf
Size:
9.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
zidkova_ved.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
zidkova_op.pdf
Size:
1.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
40.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP