Návrh a realizace laboratorní úlohy na téma polohové lineární řízení

Title Alternative:Design and realisation of position control laboratory setup
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorní úlohy pro polohové lineární řízení. Ve výsledku se bude jednat o model výtahu se třemi patry. Jako první byla promyšlena a následně navržena konstrukce z hliníkových profilů od firmy MayTec. Tyto profily byly vybrány pro jejich výbornou pevnost a spolehlivost. Do navržené konstrukce byl následně nainstalován pohon, snímače polohy a řídící jednotka. Muselo být respektováno požadavků řídícího systému a pohonu. Jako řídicí systém byl vybrán PLC automat od firmy B&R (Bernecker + Rainer). Elektrický pohon je tvořen ovládací jednotkou ACOPOS a synchronním servomotorem (B&R). Pro detekci přítomnosti kabiny v jednotlivých patrech budou použity induktivní snímače. Po navržení elektrického zapojení a propojení všech použitých komponent bude vytvořen ovládací program pro PLC. Řídící program byl napsán ve vývojovém prostředí firmy B&R s názvem Automation Studio. V tomto vývojovém prostředí bylo napsáno rozhraní mezi studentskými programy a základním ovládacím programem vytvořeným firmou B&R. Studenti budou používat toto rozhraní při psaní programů pro pohyb kabiny výtahu. Bude se jednat jak o polohování, kdy cílová poloha je dána signálem z induktivních senzorů, tak i absolutní polohování s využitím snímače natočení servomotoru. Pro ukázku funkčnosti vytvořeného rozhraní byl napsán vzorový program. Vytvořené rozhraní bude používáno při laboratorních cvičeních na Technické univerzitě v Liberci.
Description
38 s., 10 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
control systems, řídicí systémy
Citation
ISSN
ISBN