Using digital technologies in EFL classroom

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce anglického jazyka. Práce představuje výsledky výzkumu provedeného na základních a středních školách v České republice zaměřeného na problematiku využívání digitálních technologií ve výuce angličtiny. Práce přináší výsledky širokého záběru dat, která jsou důležitá pro všechny učitele/učitelky angličtiny včetně názorů studentů/žáků, jejich schopností používat digitální technologie, jejich preferencí a představ. Dále práce uvádí jak často a jaký software a hardware je ve výuce anglického jazyka používán na příslušných stupních českého vzdělávacího systému. Práce je doplněna srovnáním výuky angličtiny v době před Covid-19 pandemií a v jejím průběhu. Výstupem práce jsou ukázkové aktivity zaměřené na hlavní oblasti výuky anglického jazyka s využitím digitálních technologií a seznam na trhu dostupných zařízení a softwarového vybavení v době vzniku diplomové práce.
This diploma thesis focuses on the use of digital technologies in EFL lessons. It presents the results from research done at the primary and secondary schools in the Czech Republic regarding digital technologies in EFL classes. The study provides a wide range of essential data for EFL teachers, including students' opinions, their ability to use digital technology, and their preferences and wishes. Furthermore, it shows how often and which software or hardware teachers use at perspective levels of the Czech educational system. In addition, the study brings forward differences between Covid-19 lockdown education and before the pandemic education. As a part of this paper, there are six example activities with suggested software and hardware, a list of hardware and software suitable for EFL lessons, and accessible on the market when creating the thesis.
Description
Subject(s)
activity plan, computer, digital, education, EFL, English, primary, school, secondary, technology, activity plan, computer, digital, education, EFL, English, primary, school, secondary, technology
Citation
ISSN
ISBN