Analýza železniční sítě v Libereckém a Královéhradeckém kraji

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kvantitativních a kvalitativních poměrů železniční sítě na území Libereckého a Královéhradeckého kraje. První část práce představuje teoretické poznatky o historii a současné podobě železnic jak v České republice, tak i ve vybraných krajích. V druhé části se práce zabývá samostatnou analýzou železniční sítě v definovaném území a následným vyhodnocením výsledků.
This thesis deals with the analysis of the quantitative and qualitative proportion of the railway network in the Liberec and Hradec Králové regions. The first part of the thesis presents the theoretical knowledge about the history and current form of the railways both in the Czech Republic and in the selected regions. In the second part, the thesis deals with the analysis of the railway network in the defined territory and further with the evaluation of the results.
Description
Subject(s)
železniční síť, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, rail network, Liberec region, Hradec Králové region
Citation
ISSN
ISBN