Zjištění nejnižší MIC u vybraných antibakteriálně působících přírodních látek pomocí přístroje BIOSAN

Abstract
Rostlinné extrakty jsou využívány v mnoha průmyslových odvětvích díky svým účinkům (např. v lékařství, potravinářství a kosmetice). Tato bakalářská práce je zaměřena na antibakteriální účinky extraktů z vybraných rostlin. Připravené extrakty byly hodnoceny pomocí přístroje Biosan RTS-1, díky nemuž byly získány růstové bakteriální křivky. Na základě získaných výsledků byla stanovena minimální inhibiční koncentrace jednotlivých extraktů.
Numerous industries such as medicine, food processing and cosmetics utilize plant extracts for their unique properties. This bachelor thesis explores the anti-bacterial effects of selected plant extracts. Prepared extracts were analyzed with a Biosan RTS-1 machine to get bacterial growth curves. Minimum inhibitory concentration was determined for each extract based on the gathered data.
Description
Subject(s)
antibakteriální, minimální inhibiční koncentrace, bakteriální kmeny, rostlinný extrakt, Biosan RTS-1, růstová křivka, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, anti-bacterial, minimum inhibitory concentration, bacterial strains, plant extract, Biosan RTS-1, growth curve, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
Citation
ISSN
ISBN