Vedení a motivovace pracovníků DpmLJ

Title Alternative:Leadership and motivation of employees DpmLJ
Abstract
Diplomová práce se zabývá způsoby vedení a motivování zaměstnanců, konkrétně pak řidičů dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Pravděpodobná nutnost snižování nákladů firmy vedla k sloučení pozic ředitele dopravního úseku a vedoucího oddělení Řízení provozu MHD. Toto sloučení je však považováno za nevhodné, jelikož tím vzniká problém s nedostatečnou mírou řízení a s podněcováním pracovníků k lepšímu výkonu. Cílem práce je vytvoření nového způsobu vedení a systému motivování, který by mohl být efektivně využit pro sledovanou skupinu. Na základě získaných informací bude navržen možný postup vedení, struktura odměňování a bude nabídnut potenciální systém motivování řidičů, který povede k lepší výkonnosti. Možné návrhy budou předloženy vedoucí personálního oddělení DpmLJ.
Description
76 s., 1 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
employee motivation, management, pracovní motivace, management
Citation
ISSN
ISBN