Marketingové využití sociálních médií v českém startupu

Title Alternative:Social media marketing in Czech startup company
Abstract
Bakalářská práce, jejíž téma je „Marketingové využití sociálních médií v českém startupu“, se zabývá problematikou online marketingu na sociálních sítích. Z hlediska marketingové mixu je převážně popsána jeho složka propagace a komunikace. Pro tuto práci byla vybrána firma působící v České Republice. Touto firmou je firma Biano s.r.o. spadající pod investiční skupinu Miton a fungující jako agregátor e-shopů s bydlením. Společnost není v práci konkretizována a nadále bude označována jako subjekt či firma. Teoretická část práce je zaměřena na popsání vybraných pojmů z online marketingu, především z oblasti placené propagace na sociálních sítích operujících celosvětově na internetovém trhu, kterým je rovněž věnován značný prostor v této sekci. Také je zde definován klasický marketingový mix zasazený do online světa a je zde nastíněno internetové reklamní prostředí. Praktická část je zaměřena na samotnou tvorbu reklamy na sociální síti Facebook a následnou optimalizaci těchto reklam s ohledem na cílovou skupinu. Hlavním cílem práce je popsání fungujícího inzertního systému na zvolené sociální síti a návrh strategií pro daný trh s bydlením.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN