Plazmové modifikace povrchu exponovaných dílů jaderné elektrárny

Title Alternative:Plasma modification surface of the exposed parts of nuclear power plants
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plazmových modifikací povrchů exponovaných dílů plánovaných jaderných elektráren. Teoretická část se zabývá rozdělením jaderných reaktorů současných a budoucích a také přehled vysokoteplotních slitin, které by mohly být v praxi využity pro tyto účely. V rešerši jsou popsány zvolené vysokoteplotní vrstvy, které se pomocí plazmových modifikací povrchů mohou nanášet. Praktická část obsahuje výzkum a výsledky experimentů, které ověřily odolnost a charakteristické vlastnosti vrstev v závislosti na tepelném ovlivnění.
Description
74 s., 13 s. př. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
plasma technologies, thin films, nuclear reactors, plazmové technologie, tenké vrstvy, jaderné reaktory
Citation
ISSN
ISBN