Analýza parametrů ovlivňující spojování nadměrně pružných materiálů pro sport

dc.contributor
dc.contributor.advisorZelová Katarína, Ing. Ph.D. : 57305
dc.contributor.authorRomanová, Kateřina
dc.date.accessioned2020-03-31T18:00:11Z
dc.date.available2020-03-31T18:00:11Z
dc.date.committed2020-1-10
dc.date.defense2020-01-29
dc.date.submitted2017-11-16
dc.date.updated2020-1-29
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou parametrů ovlivňujících spojování nadměrně pružných materiálů a to konkrétně švů u cyklistických kalhot. Analýza a testování jsou založené na již existujících metodách dle norem (Grab, Strip a ČSN 80 0810), které testují mechanické vlastnosti textilního materiálu. V úvodní kapitole jsou z teoretického hlediska nejprve rozebrány nadměrně pružné materiály a faktory ovlivňující jejich spojování. Dále jsou uvedeny metody a postupy testování vlastností švů.V praktické části je uvedena charakteristika použitých materiálů, šicích nití a jehel. Pozornost je dále věnována postupům pro měření pevnosti švu, vyhodnocení roztažnosti cyklistických kalhot a v závěru jsou uvedeny výsledky testování daných materiálů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis of parameters affecting the sewing stretch knit of excessively elastic fabric, namely seams in cycling pants. Analysis and testing is based on existing methods (Grab, Strip and CSN 80 0810) that test the mechanical properties of textile fabric. In the introductory chapter is discussed the theory of excessively elastic fabrics and factors affecting their sewing. Furthermore, the following are methods and procedures for testing the seam properties.The practical part of the document contains a description of tested materials, sewing threads and needles. Furthermore, the procedures for measuring the seam strength, evaluating the stretchability of cycling pants and the final section describes the evaluation of the measurement the textile fabric.en
dc.description.mark
dc.format108 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 4 vzorky materiálu a 1
dc.identifier.signatureV 202001755
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154674
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item Ujević D., Rogale D., Kartal M., Šajatović B. B.; Impact of Sewing Needle and Thread on the Technological Process of Sewing Knitwear. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2008, Vol. 16, No. 4 (69) pp. 85-89. item Sadek, R. Effect of Fabric Softener on Properties of a Single Jersey Knitted Fabric Made of Cotton and Spandex Yarn. Journal of Textile Science & Engineering 2012, Vo. 2 No 108. doi: 10.4172/2165-8064.1000108. item Nayak R., Padhye R.,Prasad Gon D. Sewing Performance of Stretch Denim. Journal of textile apparel, technology and management 2010. Vol. 6, No. 3. item Shi H., Zhang L., Wang J. Influence of seam types on seam quality of outdoor clothing. International Journal of Clothing Science and Technology. 2017, Vol. 29 No. 4, pp. 553-565, https://doi.org/10.1108/IJCST-03-2016-0028. item Amefird. Sewing Stretch Knit Fabrics - technical bulletin [online], [cit. 11.9.2017]. Dostupné z: http://www.amefird.com/wp-content/uploads/2010/01/Sewing-Stretch-Kni-tFabrics-2-6-10.pdf. item Amefird. Stitches per inch - chat you shoulid knoww. [onlibe], [cit. 11.9.2017]. Dostupné z: ]http://www.amefird.com/wp-content/uploads/2010/01/Selecting-the-right-SPI-2-5-10.pdf. endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectpodélná pevnost švucs
dc.subjectpříčná pevnost švucs
dc.subjectpleteninycs
dc.subjectnadměrně pružné materiálycs
dc.subjectcyklistické kalhotycs
dc.subjectjehla SAN 10cs
dc.subjectlongitudinal seam strengthen
dc.subjecttransverse seam strengthen
dc.subjectfabricsen
dc.subjectexcessively elastic fabricsen
dc.subjectcycling pantsen
dc.subjectSAN 10 needleen
dc.titleAnalýza parametrů ovlivňující spojování nadměrně pružných materiálů pro sportcs
dc.titleAnalysis of parameters affecting sewing stretch knit fabrics for sporten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVOMO
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT15000379
local.identifier.stag37702
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06635325
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1755
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_Romanova_2019_tisk.pdf
Size:
19.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vykresy_celisti.zip
Size:
2.24 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Romanova_hodnoceni_vedouciho.pdf
Size:
965.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP