Nakládání s odpadem ve výrobním podniku

dc.contributorMunzarová Pavlína, Ing. : 62624
dc.contributor.advisorZbránková Magdalena, Ing. Ph.D. : 55659
dc.contributor.authorVondroušová, Denisa
dc.date.accessioned2019-04-01T11:33:40Z
dc.date.available2019-04-01T11:33:40Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2018-6-11
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na nakládání s odpadem ve výrobním podniku. Jejím primárním cílem je určení optimální limitní hodnoty množství vyprodukovaného odpadu v podobě procentního podílu z hotové výroby vybraného podniku. Ve svém úvodu se práce zabývá vymezením základních teoretických pojmů, legislativou platnou pro problematiku odpadového hospodářství a významem odpadového hospodářství pro podniky, společnost a životní prostředí. Druhá část práce již popisuje vybraný podnik a situaci produkce odpadů za období od ledna 2011 do června 2017. Za pomoci vybraných statistických metod charakteristiky polohy a návrhu odborné konzultantky práce jsou stanoveny čtyři návrhy limitní hodnoty a prostřednictvím zhodnocení nákladů na likvidaci daného množství odpadu vybrána optimální varianta. V souvislosti s provedenou analýzou práce v závěru vymezuje nápravná a doplňková opatření vedoucí ke zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství ve vybraném podniku.cs
dc.description.abstractThe master thesis is focused on waste management at the production plant. The primary aim of the thesis is to determine optimal limiting value of waste produced at the chosen production plant. The limiting value should be defined like percentage proportion of final output. Firstly, the thesis defines the main theoretic terms, legislation for waste management and the purpose of waste management for companies, society and environment. Secondly, the text describes chosen production plant and situation about waste production during the period between January 2011 and June 2017. By using statistic methods and suggestion of expert consultant there are determined four proposals of limiting value. By the way of cost evaluation the optimal option is chosen. In connection with the analysis, the thesis describes corrective and additional measures at the end which will help with increase of waste management efficiency at the chosen production plant.en
dc.description.mark
dc.format96 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky žádné
dc.identifier.signatureV 201900281
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151839
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČESKO. 2001. Zákon č. 185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné také z: https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/8FC3E5C15334AB9DC125727B00339581/%24file/Z%20185_2001.pdf. ČIHÁKOVÁ AGUILAR, Silvia Elizabeth. 2013. Economics and the environment: applications to brownfield and contamined land. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-3-659-45082-2. FILDÁN, Zdeněk. 2015. Příručka EMS podle ISO 14 001: praktický průvodce pro zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001. Tachov: Envi Group. ISBN 978-80-904215-1-6. WELFORD, Richard. 2013. Corporate Environmental Management 3 Towards sustainable development. Hoboken: Taylor and Francis. ISBN 978-113-4197-491. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectOdpadové hospodářstvícs
dc.subjectprodukce odpadůcs
dc.subjectlimitní hodnotacs
dc.subjectvýrobní podnikcs
dc.subjectWaste managementen
dc.subjectwaste productionen
dc.subjectlimiting valueen
dc.subjectproduction planten
dc.subject.verbisprůmyslové podnikycs
dc.titleNakládání s odpadem ve výrobním podnikucs
dc.titleWaste management at the production planten
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineVPP
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000337
local.identifier.stag36753
local.identifier.verbiskpw06570165
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo281
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:38cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika-Vybrané procesy podnikucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.Vondrousova.Denisa.pdf
Size:
2.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Vondrousova_2018_posudek_vedouci.pdf
Size:
522.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vondrousova_Denisa.pdf
Size:
643.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP