Příprava dětí z dětských domovů na samostatný život

Title Alternative:Preparing Children from Children´s Homes for Everyday Life
dc.contributor.advisorSochůrek, Jan
dc.contributor.authorBadinková, Radka
dc.date2010
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2010-04-21
dc.date.defense2010-06-16
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-03-20
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 56 s.cs
dc.description.abstractThe graduation theses was turned into the question of leaving to a separate life at children from children's home. It was aimed to the ways of education and preparing for their leaving when they come of age or they finish their preparation for the profession. Its aim was to determine, if children are properly equipped to enter into this life. The graduation theses was divided into two parts. In theoretic part was clarify the term substitute upbringing, its forms, educational school facilities. The largest part was devoted to education in children's homes. In a practical part was used a questionnaire asked adolescents for their opinion on whether they feel ready for separate life, plans for future. The conclusion of the paper summarizes findings from the survey. The biggest contribution of graduation theses can be clarify the situation in children's homes and reveal the substance of leaving children to a separate life.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou odchodu dětí z dětských domovů do samostatného života. Zaměřovala se na způsoby jakými jsou děti v dětských domovech vychovávány a jakými se připravují na svůj odchod z dětského domova poté co dovrší zletilosti nebo ukončí přípravu na povolání. Jejím cílem bylo zjistit, jestli jsou děti na tento vstup do samostatného života dostatečně připraveni. Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bylo pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňováno, co znamená náhradní výchova, její formy. Dále se zabývala jednotlivými typy výchovných školských zařízení, s tím, že větší část byla věnována výchově dětí v dětských domovech. Praktická část navazuje na problematiku zpracovanou v teoretické části. Byla zjišťována pomocí dotazníku. Vycházela z názoru mladých lidí na samostatný život, na to, zda se cítí na tento vstup připraveni a také jaké mají plány do budoucosti. V závěru práce byly shrnuty poznatky získané průzkumem. Za největší přínos práce bylo možné považovat objasnění situace v dětských odmovech a odhalení podstaty odchodu dětí do samostatného života.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6427
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectparentsen
dc.subjectsubstitute upbringingen
dc.subjectinstitutional educationen
dc.subjectchildren's homeen
dc.subjecteducatoren
dc.subjecteducationen
dc.subjectpreparation for the proffesionen
dc.subjectchilden
dc.subjectadolescenceen
dc.subjectadolescent in age 17-20en
dc.subjectpreparation for separate lifeen
dc.subjectfutureen
dc.subjecthousingen
dc.subjectoccupationen
dc.subjectguestionnaireen
dc.subjectsurveyen
dc.subjectprojecten
dc.subjectrodičecs
dc.subjectnáhradní výchovacs
dc.subjectústavní výchovacs
dc.subjectdětský domovcs
dc.subjectvychovatelécs
dc.subjectvýchovacs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectpříprava na povolánícs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectdospívánícs
dc.subjectmladí lidé od 17-20 letcs
dc.subjectpříprava na samostatný životcs
dc.subjectbudoucnostcs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectzaměstnánícs
dc.subjecthospodařenícs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectprojektcs
dc.subject.verbischildren's homesen
dc.titlePříprava dětí z dětských domovů na samostatný životcs
dc.title.alternativePreparing Children from Children´s Homes for Everyday Lifeen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag17256
local.identifier.verbis447272
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:21cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika pro vychovatelecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_17256.pdf
Size:
675.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce