Agile approach to solving unusual situations

Title Alternative:Zwinne podejścia w rozwiązywaniu sytuacji nietypowich
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Článek poukazuje na problémy spojené s řešením distribuce informací v extrémních situacích. Na základě zkušeností s povodněmi, tsunami, požáry a podobnými situacemi jsou v článku identifikovány kritické faktory úspěchu týkající se distribuce informací, neboť se stále potvrzuje, že současné informační a komunikační systémy nedokážou uspokojivě zabezpečit distribuci nezbytných informací v potřebném čase občanům v konkrétních lokalitách. Tradiční přístupy k informačním systémům jsou v současné době nahrazovány agilními metodami, které umožňují rychlou reakci na neočekávané změny. Článek rovněž poukazuje i na možné technologické řešení (Radio Help), které je založeno na principu cíleného směrování informací do postižených oblastí. Tato problematika je řešena katedrou informatiky Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci v rámci podpory projektů specifického vysokoškolského výzkumu (Studentská grantová soutěž).
W artykule przedstawiono problem związany z dystrybucją informacji w sytuacjach ekstremalnych. W oparciu o doświadczenia związane z powodziami, tsunami, pożarami i podobnymi sytuacjami w artykule wskazano krytyczne czynniki sukcesu dotyczące dystrybucji informacji, ponieważ nadal potwierdza się, że obecne systemy informacyjne i komunikacyjne nie są w stanie w zadowalający sposób zapewnić przekazania niezbędnych informacji w potrzebnym czasie mieszkańcom w konkretnych rejonach. Tradycyjne podejścia do systemów informacyjnych są obecnie zastępowane tzw. zwinnymi metodami, umożliwiającymi szybką reakcję na nieoczekiwane zmiany. W artykule wskazano także możliwe rozwiązanie technologiczne (Radio Help), które oparte jest na zasadzie specjalnego kierowania informacji do dotkniętych rejonów. Zagadnienie to stanowi przedmiot zainteresowań Katedry Informatyki Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu w ramach dofinansowanych projektów dotyczących specyficznych badań akademickich (Studencki Konkurs Grantów).
The aim of this article is to find the critical success factors of information distribution during extreme situations. From historical events as tsunami, flooding, extensive fires, nature disasters, terrorist attracts, black-outs of energy etc. we can see that the traditional approaches to information systems are not sufficient. Therefore the agility dominates to crisis management not just in the organizations but also during the information distribution in extreme situations. The article also brings the technological solution of targeted broadcast for a geographically defined area (Radio Help). Problem of agile approaches to information distribution in extreme situation is supported by Technical university of Liberec (Student’s grant competition).
Der Artikel verweist auf Probleme, die mit der Lösung der Informationsverbreitung in extremen Situationen verbunden sind. Auf Grundlage der Erfahrungen mit Überschwemmungen, Tsunamis, Bränden und ähnlichen Kalamitäten werden im Artikel kritische Erfolgsfaktoren identifiziert, welche die Verbreitung von Informationen betreffen; denn es bestätigt sich immer wieder, dass die gegenwärtigen Informations- und Kommunikationssysteme nicht in der Lage sind, die Verteilung notwendiger Informationen in der nötigen Zeit den Bürgern konkreter Örtlichkeiten zu gewährleisten. Die traditionellen Ansätze zu Informationssystemen werden zurzeit durch agile Methoden ersetzt, welche eine schnelle Reaktion auf unerwartete Veränderungen ermöglichen.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN